Перелік документів Головного управління статистики у Рівненській області,

які містять публічну інформацію

 

№ з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата надходження докумета

Джерело інформації (автор, відповідальний підрозділ)

Підстава віднесення інформації з обмеженим доступом

Строк обмеження доступу до інформації, у разі її віднесення до інформації з обмеженим доступом

Галузь

Ключові слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо)

Вид (норматив-ні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи)

Форма, місце зберігання документа

1.1.

Положення про Головне управління статистики у Рівненській області

Наказ Держстату від 30.09.2015 №244

(у редакції наказу Держстату від 21.08.2017 №224)

21.08.2017

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Положення про Головне управління статистики

Текстовий документ

Наказ

Сектор управління персоналом та документаль-ного забезпечення

1.2.

Принципи діяльності органів державної статистики України

Наказ Держстату від 17.08.2018 №170

17.08.2018

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Принципи діяльності

Текстовий документ

Наказ

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №145-р

20.03.2013

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Стратегія розвитку

Текстовий документ

Розпорядження Кабінету Міністрів

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.4.

Заходи щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики Рівненської області у 2013 році

Наказ Головного

управління статистики 01.02.2013 №23

01.02.2013

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 

 

 

Стратегія розвитку

Текстовий документ

наказ

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.5.

Положення про колегію Головного управління статистики у Рівненській області

Наказ Головного

управління статистики 02.07.2012 №100

02.07.2012

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Положення про колегію

Текстовий документ

Наказ

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.6.

Регламент Головного управління статистики у Рівненській області

Наказ Головного

управління статистики від 19.05.2017 №68

19.05.2017

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Регламент

Текстовий документ

Наказ

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.7.

Положення про експертну комісію Головного управління статистики та її склад

Наказ Головного

управління статистики

від 12.04.2012 №51

12.04.2012

Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд

-

-

-

Положення про експертну комісію

Текстовий документ

Наказ

Відділ господарсько-го обслугову-вання та експлуатації будівель і споруд

2.1.

Закон України "Про державну статистику"

Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України

від 17.09.1992 №2615-XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

від 13.07.2000 №1922-III (Законом України

від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції),

від 15.12.2005 №3205-IV,

від 05.03.2009 №1070-VI,

від 01.06,2010 №2289-VI,

від 02.12.2010 №2756-VI,

від 13.01.2011 №2938-VI

17.09.1992

Головний спеціаліст з питань правової роботи

-

-

-

Закон про державну статистику

Закон України "Про державну статистику"

Закон

Головний спеціаліст з питань правової роботи

2.2.

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон України від 19.10.2000 № 2058-III 

19.10.2000

Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики

-

-

Статистика населення

Закон про Всеукраїнський перепис

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон

Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики

2.3.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України  "Про державну статистику"

Закон України від 07.02.2002 №3047-III

07.02.2002

Головний спеціаліст з питань правової роботи

-

-

-

Закон про внесення змін

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику"

Закон

Головний спеціаліст з питань правової роботи

2.4.

Закон України "Про сільськогоспо-дарський перепис"

Закон України

від 23.09.2008 №575-VI

23.09.2008

Управління обробки даних економічної статистики

 

 

Статистика сільського господарства

Закон про сільськогосподарський перепис

Закон України "Про сільськогосподарський перепис"

Закон

Відділ обробки даних економічної статистики

2.5.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодав-чих актів України щодо організації статистичних спостережень"

Закон України

від 05.03.2009 №1070-VI

05.03.2009

Головний спеціаліст з питань правової роботи

-

-

-

Закон щодо організації статистичних спостережень

Закон України "Про внесення змін до деяких законодав-чих актів України щодо організації статистичних спостережень"

Закон

Головний спеціаліст з питань правової роботи

2.6.

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента

від 02.12.2002 №1120/2002

02.12.2002

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Указ про день працівників статистики

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення

2.7.

Указ Президента України "Про символіку Державного комітету статистики України"

Указ Президента

 від 20.03.2004 №349/2004

20.03.2004

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Указ про символіку

Указ Президента України "Про символіку Державного комітету статистики України"

Указ Президента

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення

2.8.

Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики

Наказ Держкомстату від 19.06.2003 №186,

зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183

26.09.2003

Головний спеціаліст з питань правової роботи

-

-

-

Порядок проведення перевірок достовірності

Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики

Указ Президента

Головний спеціаліст з питань правової роботи

3.1.

Наказ «Про встановлення вартості одного людино-дня»

Наказ Головного управління статистики 05.01.2015 №2

05.01.2015

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Затвердження вартості одного людино-дня

Текстовий документ

Наказ

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

3.2.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату

від 28.11.2005 №386

зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789

15.12.2006

Сектор ведення реєстру статистичних видань

-

-

-

Положення про порядок користування реєстром

Текстовий документ

Наказ

Сектор ведення реєстру статистичних видань

3.3.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ Держкомстату

від 12.01.2011 №3

зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2011р. за №408/19146

11.04.2011

Управління

інформаційних технологій

-

-

-

Порядок подання електронної звітності

Текстовий документ

Наказ

Управління інформаційних технологій

3.4.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Постанова Кабінету Міністрів

від 08.11.2000 №1659 із змінами від 03.08.2011 №820

03.08.2011

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Постанова про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

4.1.

Порядок проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів

Наказ Головного управління статистики

від 01.02.2010 №14

01.02.2010

Управління поширення інформації та комунікацій

-

-

-

Порядок проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

Управління поширення інформації та комунікацій

4.2.

Про внесення змін до Порядку проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів, затвердженого наказом Головного управління статистики

від 01.02.2010 №14

Наказ Головного управління статистики

від 14.10.2010 №93

14.10.2010

Управління поширення інформації та комунікацій

-

-

-

Внесення змін до порядку проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

Управління поширення інформації та комунікацій

5.1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління статистики у Рівненській області

Затверджено конференцією трудового колективу Головного управління статистики протокол №1 від 19.10.2018

19.10.2018

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Текстовий документ

Наказ

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення

5.2.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики

-

-

Управління поширення інформації та комунікацій

-

-

-

Особистий прийом громадян керівництвом

Текстовий документ

-

Управління поширення інформації та комунікацій

5.3.

Розпорядок роботи Головного управління статистики

-

-

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Розпорядок роботи

Текстовий документ

-

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення

5.4.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики

-

-

Управління поширення інформації та комунікацій

-

-

-

Особистий прийом громадян

Текстовий документ

-

Управління поширення інформації та комунікацій

6.1.

Звіт про виконання Комплексного плану роботи Головного управління статистики

-

-

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Звіт про виконання плану

Текстовий документ

Звіт

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

6.2.

Звіт про використання коштів державного бюджету

-

-

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Звіт про використання коштів держбюджету

Текстовий документ

Звіт

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

6.3.

Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення

-

-

Управління поширення інформації та комунікацій

-

-

-

Організація роботи зі зверненнями громадян

Текстовий документ

Огляд

Управління поширення інформації та комунікацій

6.4.

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в органах державної статистики

-

-

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

-

-

-

Виконання вимог закону про боротьбу з корупцією

Текстовий документ

Огляд

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

7.1.

Порядок заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні статистики у Рівненській області

Наказ Головного управління від 14.03.2012 №17/к

14.03.2012

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Текстовий документ

Наказ

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення

7.2.

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики у Рівненській області

Наказ Головного управління від 14.03.2012 №17/к

14.03.2012

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

Загальний порядок проведення іспитів

Текстовий документ

Наказ

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення

7.3.

Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

-

-

Управління інформаційних технологій

-

-

-

-

Текстовий документ

-

Управління інформаційних технологій

7.4.

Прізвище, ім'я та по-батькові начальника Головного управління статистики та його заступників, а також начальників управлінь та відділів ГУС, відокремлених структурних підрозділів у районах, їх основні функції

-

-

Сектор управління персоналом та документального забезпечення

-

-

-

-

Текстовий документ

-

Сектор управління персоналом та докумен-тального забезпечення