Інформація про систему обліку

 

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" надходять до Головного управління статистики у Рівненській області поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління в розділі "Доступ до публічної інформації", або надаються особисто запитувачем.

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює відповідальна особа відділу кадрово-організаційного забезпечення, діловодства та контролю виконання централізовано в міру надходження.

При реєстрації в адміністративно-господарському відділі на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.

Зареєстровані запити на інформацію адміністративно-господарським відділом терміново передаються на розгляд керівництва Головного управління статистики, після накладення резолюції – особі, відповідальній за організацію доступу до публічної інформації.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації запиту адміністративно-господарським відділом.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. 

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію особа, відповідальна за організацію доступу до публічної інформації.

Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в управлінні координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації.