Види інформації,

яку зберігає Головне управління статистики

у Рівненській області

 

Головне управління статистики у Рівненській області є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі виконання ним своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, а також яка знаходиться в його володінні.

Доступ до публічної інформації у Головному управлінні статистики у Рівненській області забезпечується шляхом систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Головного управління в мережі Інтернет або в інший спосіб; надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Головне управління статистики у Рівненській області на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" надає інформацію, розпорядником якої воно є і яка не потребує додаткової обробки.

Публічна інформація, розпорядником якої є Головне управління статистики у Рівненській області, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Головне управління статистики у Рівненській області не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації інших органів влади України, місцевих органів державної влади; інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.