Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

(на 1 вересня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

21029

у тому числі

 

фермерське господарство

590

приватне підприємство

3306

державне підприємство

72

казенне підприємство

комунальне підприємство

253

дочірнє підприємство

270

іноземне підприємство

3

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

55

підприємство споживчої кооперації

53

акціонерні товариства

231

з них

 

публічне акціонерне товариство

31

приватне акціонерне товариство

85

товариство з обмеженою відповідальністю

6234

товариство з додатковою відповідальністю

43

повне товариство

15

командитне товариство

9

кооперативи

609

з них

 

виробничий

76

обслуговуючий

326

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

76

сільськогосподарський обслуговуючий

41

органи влади, організації (установи, заклади)

3029

з них

 

державна організація (установа, заклад)

251

комунальна організація (установа, заклад)

2019

приватна організація (установа, заклад)

20

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

41

асоціація

34

корпорація

3

консорціум

концерн

1

спілка споживчих товариств

13

інші об'єднання юридичних осіб

22

товарна біржа

22

кредитна спілка

15

споживче товариство

83

недержавний пенсійний фонд

політична партія

492

громадська організація

1861

спілка об'єднань громадян

14

релігійна організація

1320

профспілка, об'єднання профспілок

818

творча спілка (інша професійна організація)

6

благодійна організація

279

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

855

орган самоорганізації населення

6

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1046

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1014

представництво

32