Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

(на 1 квітня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

21427

у тому числі

 

фермерське господарство

598

приватне підприємство

3312

державне підприємство

71

казенне підприємство

комунальне підприємство

260

дочірнє підприємство

265

іноземне підприємство

3

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

56

підприємство споживчої кооперації

53

акціонерні товариства

227

з них

 

публічне акціонерне товариство

27

приватне акціонерне товариство

88

товариство з обмеженою відповідальністю

6556

товариство з додатковою відповідальністю

44

повне товариство

15

командитне товариство

9

кооперативи

615

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

330

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

76

сільськогосподарський обслуговуючий

42

органи влади, організації (установи, заклади)

2961

з них

 

державна організація (установа, заклад)

247

комунальна організація (установа, заклад)

1985

приватна організація (установа, заклад)

20

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

39

асоціація

32

корпорація

3

консорціум

концерн

1

спілка споживчих товариств

13

інші об'єднання юридичних осіб

21

товарна біржа

22

кредитна спілка

15

споживче товариство

82

недержавний пенсійний фонд

політична партія

476

громадська організація

1912

спілка об’єднань громадян

17

релігійна організація

1341

профспілка, об'єднання профспілок

819

творча спілка (інша професійна організація)

6

благодійна організація

293

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

877

орган самоорганізації населення

6

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1123

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1088

представництво

35