Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

(на 1 липня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

21627

у тому числі

 

фермерське господарство

599

приватне підприємство

3308

державне підприємство

71

казенне підприємство

-

комунальне підприємство

283

дочірнє підприємство

266

іноземне підприємство

3

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

56

підприємство споживчої кооперації

50

акціонерні товариства

226

з них

 

публічне акціонерне товариство

23

приватне акціонерне товариство

92

товариство з обмеженою відповідальністю

6683

товариство з додатковою відповідальністю

44

повне товариство

15

командитне товариство

9

кооперативи

621

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

332

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

76

сільськогосподарський обслуговуючий

45

органи влади, організації (установи, заклади)

2950

з них

 

державна організація (установа, заклад)

245

комунальна організація (установа, заклад)

1967

приватна організація (установа, заклад)

20

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

39

асоціація

32

корпорація

3

консорціум

-

концерн

1

спілка споживчих товариств

13

інші об'єднання юридичних осіб

21

товарна біржа

22

кредитна спілка

15

споживче товариство

81

недержавний пенсійний фонд

-

політична партія

471

громадська організація

1938

спілка об’єднань громадян

19

релігійна організація

1346

профспілка, об'єднання профспілок

822

творча спілка (інша професійна організація)

6

благодійна організація

296

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

889

орган самоорганізації населення

6

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1159

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1122

представництво

37