Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

(на 1 жовтня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

21817

у тому числі

 

фермерське господарство

599

приватне підприємство

3326

державне підприємство

70

казенне підприємство

-

комунальне підприємство

296

дочірнє підприємство

263

іноземне підприємство

3

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

56

підприємство споживчої кооперації

50

акціонерні товариства

223

з них

 

публічне акціонерне товариство

22

приватне акціонерне товариство

91

товариство з обмеженою відповідальністю

6803

товариство з додатковою відповідальністю

44

повне товариство

15

командитне товариство

9

кооперативи

623

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

334

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

77

сільськогосподарський обслуговуючий

44

органи влади, організації (установи, заклади)

2923

з них

 

державна організація (установа, заклад)

240

комунальна організація (установа, заклад)

1952

приватна організація (установа, заклад)

20

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

39

асоціація

32

корпорація

3

консорціум

-

концерн

1

спілка споживчих товариств

13

інші об'єднання юридичних осіб

22

товарна біржа

22

кредитна спілка

15

споживче товариство

80

недержавний пенсійний фонд

-

політична партія

470

громадська організація

1972

спілка об’єднань громадян

19

релігійна організація

1351

профспілка, об'єднання профспілок

822

творча спілка (інша професійна організація)

6

благодійна організація

299

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

901

орган самоорганізації населення

6

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1190

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1149

представництво

41