Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

 

(на 1 січня 2019 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

22041

у тому числі

 

фермерське господарство

600

приватне підприємство

3334

державне підприємство

70

казенне підприємство

комунальне підприємство

305

дочірнє підприємство

264

іноземне підприємство

3

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

56

підприємство споживчої кооперації

50

акціонерні товариства

223

з них

 

публічне акціонерне товариство

21

приватне акціонерне товариство

92

товариство з обмеженою відповідальністю

6949

товариство з додатковою відповідальністю

44

повне товариство

15

командитне товариство

9

кооперативи

626

з них

 

виробничий

77

обслуговуючий

339

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

77

сільськогосподарський обслуговуючий

44

органи державної влади, організації (установи, заклади)

2901

з них

 

державна організація (установа, заклад)

239

комунальна організація (установа, заклад)

1933

приватна організація (установа, заклад)

20

організація (установа, заклад)  об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

38

асоціація

32

корпорація

3

консорціум

концерн

1

спілка споживчих товариств

13

інші об'єднання юридичних осіб

22

товарна біржа

23

кредитна спілка

15

споживче товариство

79

недержавний пенсійний фонд

політична партія

469

громадська організація

1998

громадська спілка

22

релігійна організація

1353

профспілка, об'єднання профспілок

822

творча спілка (інша професійна організація)

7

благодійна організація

300

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

924

орган самоорганізації населення

6

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1218

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1175

представництво

43