Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

 

(на 1 липня 2019 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

22500

 

у тому числі

 

 

фермерське господарство

618

 

приватне підприємство

3343

 

державне підприємство

70

 

казенне підприємство

 

комунальне підприємство

339

 

дочірнє підприємство

263

 

іноземне підприємство

3

 

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

58

 

підприємство споживчої кооперації

50

 

акціонерні товариства

220

 

з них

 

 

публічне акціонерне товариство

18

 

приватне акціонерне товариство

92

 

товариство з обмеженою відповідальністю

7242

 

товариство з додатковою відповідальністю

44

 

повне товариство

15

 

командитне товариство

9

 

кооперативи

627

 

з них

 

 

виробничий

76

 

обслуговуючий

342

 

споживчий

1

 

сільськогосподарський виробничий

76

 

сільськогосподарський обслуговуючий

44

 

органи державної влади, організації (установи, заклади)

2857

 

з них

 

 

державна організація (установа, заклад)

246

 

комунальна організація (установа, заклад)

1889

 

приватна організація (установа, заклад)

20

 

організація (установа, заклад)  об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

38

 

асоціація

33

 

корпорація

3

 

консорціум

 

концерн

1

 

спілка споживчих товариств

13

 

інші об'єднання юридичних осіб

22

 

товарна біржа

23

 

кредитна спілка

15

 

споживче товариство

79

 

недержавний пенсійний фонд

 

політична партія

468

 

громадська організація

2049

 

громадська спілка

24

 

релігійна організація

1356

 

профспілка, об'єднання профспілок

830

 

творча спілка (інша професійна організація)

7

 

благодійна організація

309

 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

962

 

орган самоорганізації населення

6

 

 

 

 

Довідково

 

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1243

 

у тому числі

 

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1198

 

представництво

45