Отримання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств

та організацій України (ЄДРПОУ)

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються на підставі письмового запиту у вигляді

базових та розширених даних з ЄДРПОУ

аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних ЄДРПОУ та знеособлених статистичних показників

класифікаторів

 

 

До складу базових даних входять

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу)

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб)

територіальна належність та місцезнаходження

прізвище та телефон керівника

дані щодо видів економічної діяльності

інституційний  сектор економіки

дата проведення первинної реєстрації

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій

 

 

До складу розширених даних входять

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу)

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб)

територіальна належність та місцезнаходження

прізвище та телефон/факс керівника/ голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією

адреса електронної пошти

дані щодо видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах

інституційний  сектор економіки

орган державного управління за КОДУ – у разі її наявності

орган державної реєстрації

дата проведення первинної реєстрації

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій

 

 

Перелік класифікаторів, що надається на запит користувача в електронному вигляді

класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

класифікація об’єктів адміністративно-територіального устрою України (ЄДРПОУ)

класифікатор валют (КВ)

класифікатор держав світу (КДС)

 

Актуальні версії класифікаторів розміщено на офіційному веб-сайті Держстату або Головного управління статистики у Рівненській області («Методологія та класифікації»/«Класифікації»)

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються за такими категоріями даних

ідентифікаційні

ідентифікаційний код та найменування суб’єкта

класифікаційні

види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно - правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів

довідкові

місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, телефакс, адреса електронної пошти

реєстраційні

відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються відповідно до Положення про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями)

 

Вартість послуг визначається відповідно до «Вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України», затвердженої  наказом Держкомстату України від 18.03.1999р. №98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.1999р. №200/3493

 

Відомості з ЄДРПОУ на запити користувачів надаються

на державному рівні

Головним управлінням регіональної статистики у м. Києві (ГУРС у м. Києві) щодо всіх суб’єктів ЄДРПОУ

на обласному рівні

Головним управлінням статистики у Рівненській області щодо суб'єктів ЄДРПОУ Рівненської області

на рівні міст та районів

відокремленими підрозділами Головного управління статистики у Рівненській області щодо суб'єктів ЄДРПОУ відповідних міст та районів

 

Послуга надається у п’ятиденний строк (п.16 Положення про ЄДРПОУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005р. №499))

 

Зразок запиту для отримання відомостей з ЄДРПОУ (скачати бланк запиту)

Подати запит

кім.211

Отримати відповідь

кім.208 (при наявності документа про оплату з відміткою банку

і документа, що підтверджує повноваження особи (довіреність)

 

Реквізити для оплати послуг

Отримувач

ГУС у Рівненській області

Банк отримувача

ДКСУ м.Київ

Розрахунковий рахунок

31255230107047

МФО

820172

Код ЄДРПОУ

02362061

Призначення платежу

надання відомостей з ЄДРПОУ

 

Вартість надання відомостей з ЄДРПОУ (без урахування поштових витрат)

Термін виконання

Вартість (грн.)

Протягом п’яти робочих днів (на п’ятий робочий день)

12,97

Протягом двох  робочих днів (на другий робочий день)

16,86

Протягом одного робочого дня (у день звернення)

25,94

 

 

Органи державної статистики Рівненської області не являються платниками ПДВ

 

 

Вартість надання відомостей з ЄДРПОУ у вигляді таблиць (переліку суб’єктів), сформованих шляхом

угрупування даних з ЄДРПОУ, розрахункова. 

 

 

Контакти щодо отримання відомостей з ЄДРПОУ по Рівненській області:

Адреса Головного управління статистики у Рівненській області:

вул. Короленка, 7, м. Рівне, 33028

e-mail

gus@rv.ukrstat.gov.ua

сайт

www.rv.ukrstat.gov.ua

телефони

(0362) 26-44-75

факс

(0362) 26-59-27