06.03.2019

 

Публікації

Доповідь «Про соціально-економічне становище Рівненської області»

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Рівненської області»

Статистична інформація

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Діяльність Головного управління

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Рівненській області за 2018 рік

Звіт про виконання Технологічної програми роботи Головного управління статистики у Рівненській області за 2018 рік