Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–липні 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1161,7 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1017 осіб.

Природний рух населення області у січні–червні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2016р.

У січні–червні 2017р. кількість живонароджених в області була на 522 особи меншою, ніж у січні–червні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,1 до 12,2 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,7 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення).

У січні–червні 2017р. кількість померлих була на 12 осіб більшою, ніж у січні–червні 2016р., рівень смертності збільшився з 13 до 13,1 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 46,7% більше, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,4 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення.

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 38,6% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у липні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 31,2% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 25,1%, з 3-х осіб – 16,8%, з 4-х та більше осіб – 26,9%.

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 167,3 тис. домогосподарств, що становило 102,3% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 100,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 66,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2017р., становила 90,5 млн.грн, що на 0,9 млн.грн більше, ніж у січні–липні 2016р., з неї у міських поселеннях – 52,3 млн.грн, у сільській місцевості – 38,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2017р. збільшився порівняно з липнем 2016р. на 43,5% і склав 211 грн.

Крім того, 24,7 тис. домогосподарств (84,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2017р. становила 68,9 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 8,3 млн.грн, у сільській місцевості – 60,6 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у липні 2017р. склав 2882 грн (у липні 2016р. – 1682 грн).

У січні–липні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 53,3 млн.грн (у січні–липні 2016р. – 30,2 млн.грн).

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 653,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 769,6 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 84,9%.

На кінець липня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію становила 63,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 45,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,4 млн.грн.

Водночас нараховані у січні–липні 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 13,2 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у липні 2017р. становила 175,6 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2017р. становила 14,3 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51,7% – жінки, 36,9% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець липня 2017р. склав 2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,2% та 1,8% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2017р. становила 1256. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 11 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2017р. становив 1747 грн, що менше в 1,8 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,6 раза середньої заробітної плати штатного працівника у липні 2017р. (6219 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2017р. становила 6219 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 55,50 грн.

Порівняно з липнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 35,9%, або на 1644 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 17,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у липні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11446 грн), фінансової та страхової діяльності (8767 грн), лісового господарства та лісозаготівель (8750 грн), виробництва електричного устатковання (8665 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4652 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4831) грн, відповідно на 22,3% та 25,2% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2961 грн), з надання інших видів послуг (3977 грн), наукових досліджень та розробок (3992 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3899 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4110 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж липня 2017р. збільшилась на 3%, або на 1,9 млн.грн, і на 1 серпня 2017р. становила 63 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2017р. становив 5,6% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,4% припадало на економічно активні підприємства, 3,6% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 серпня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (60,8 млн.грн, або 96,7% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 серпня 2017р. були підприємства переробної промисловості (93,4% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–липня 2017р. обліковано 8186 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та органами безпеки), що на 8,9% менше, ніж за січень–липень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,3 в.п. більше, ніж у січні–червні 2016р.).

У загальній кількості злочинів 62,5% становили злочини проти власності; 9,3% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,6% – злочини проти довкілля; 2,1% – злочини проти громадської безпеки; 1,7% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–липня 2017р. обліковано 27 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивства (в 1,8 раза більше, ніж у січні–липні 2016р.), 32 умисні тяжкі тілесні ушкодження (на 13,5% менше, ніж у січні–липні 2016р.).

Порівняно із січнем–липнем 2016р. кількість грабежів (174) зменшилася на 3,9%, випадків хабарництва (38) – на 9,5%, шахрайств (641) – на 12,3%, крадіжок (4046) – на 15,3%, розбоїв (26) – на 25,7%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 25 осіб, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2017р. становила 6008 осіб (на 15,6% менше, ніж у січні–липні 2016р.), із числа яких 1927 осіб – жінки, 232 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 92 особи – неповнолітні та 39 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,6%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 3726 та 576 осіб, серед яких 33,2% – жінки (1428 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 224 особи, з яких 28 осіб загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 80 осіб, із числа яких 11,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 26,3% було вбито.

Серед 1608 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 54% мали незняту або непогашену судимість, 12,8% вчинили злочин у групі, 11,3% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,3% – жінки; 5,5% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–липні 2017р. становив 7996,9 млн.грн, що на 2,2% більше обсягу січня–липня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. склав 5037,4 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 1,2%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–червні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1864,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 15,5% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 1605,8 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,6%, у будівлі та споруди – 48,3%.

Більше половини (54,1%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 22,6% – кошти населення на будівництво житла, 6% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,7% – кредити банків та інші позики.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами будівництва та промисловості (відповідно 33,8% і 26,7%).

 

Сільське господарство

 

У січні–липні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 102,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 104,6%, у господарствах населення – 102,4%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 104,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 94,1%, у господарствах населення – 107,5%.

На 1 серпня 2017р. всіма категоріями господарств культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 102,7 тис.га, що на 20,4% менше, ніж на початок серпня 2016р. Виробництво зерна становило 392,7 тис.т (на 19,9% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,2 ц зерна (на 0,2 ц більше, ніж торік).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 13,4 тис.га, що в 1,7 раза більше, ніж на початок серпня 2016р. Його валовий збір становив 50,1 тис.т (у 3 рази більше), а середня врожайність – 37,3 ц з 1 га (збільшилася в 1,7 раза).

Порівняно з початком серпня 2016р. виробництво картоплі (119,3 тис.т) зросло на 7,3% (за рахунок збільшення зібраних площ на 6,9%), культур овочевих відкритого ґрунту (64,3 тис.т) – на 3,6% (за рахунок збільшення зібраної площі на 0,9% та середньої врожайності на 2,8%), культур плодових та ягідних (38,8 тис.т) – на 25,1%.

У січні–липні 2017р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 102,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 113,4%, господарствах населення – 98,9%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 43 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,4% більше порівняно з січнем–липнем 2016р., вироблено 259,3 тис.т молока (на 0,9% більше), 386,6 млн.шт яєць (на 9,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 70,2%, 81,5% і 61%.

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 156,8 тис. голів (на 4,2% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 96,3 тис. голів (на 2% менше); свиней – 268,7 тис. голів (на 1,1% менше), овець та кіз – 20,3 тис. голів (на 5,7% більше), птиці – 8670,3 тис. голів (на 1,3% більше). У господарствах населення утримувалося 79,8% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,4% корів; 85,5% свиней, 89,2% овець і кіз, 75% птиці.

На 1 серпня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 212 тис.т зерна (на 18,6% менше проти 1 серпня 2016р.), у т.ч. 105,5 тис.т кукурудзи, 74,8 тис.т пшениці, 17,4 тис.т ячменю, 5,4 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 45,1 тис.т зерна (на 47,3% менше), у т.ч. 21,1 тис.т пшениці, 11,3 тис.т ячменю, 6,7 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 166,9 тис.т зерна (на 4,6% менше).

 

Промисловість

 

У січні–липні 2017р. проти січня–липня 2016р. індекс промислової продукції становив 108,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2016р. виробництво нарощено на 47,3%.

У переробній промисловості у січні–липні 2017р. випуск продукції зріс на 9,6%.

Перевищено обсяги січня–липня 2016р. у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 12,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,7%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 9,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 8,1%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 5,7%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 33,8%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст обсягів випуску порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 5,1%.

 

Будівництво

 

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 615,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–липня 2016р. становив 119,1%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–липнем 2016р. зросло на 22,6%, зокрема нежитлових – на 34,1%. Водночас зведення житлових будівель зменшилось на 0,3%. Зведення інженерних споруд збільшилося на 14,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 62,7% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,6% та 19,7%.

У січні–червні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 242,8 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,8 раза більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

У будинках з двома та більше квартирами прийнято в експлуатацію 51% житла, в одноквартирних будинках – 49%.

У міських поселеннях збудовано 169,6 тис.м2 житла (69,9% загального обсягу), у сільській місцевості – 73,2 тис.м2  (30,1%).

Протягом січня–червня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 2897 квартир. Середній розмір квартири становив 83,81 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,06 м2, у міських поселеннях – 72,8 м2.

У січні–червні 2017р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких торгові центри, магазини торговою площею 2733 м2, кафе на 239 посадочних місць, склади загальнотоварні оптові на 8,8 тис.м3, склади та сховища площею 2,74 тис.м2, лінії електричні силові місцеві наземні протяжністю 11,2 км та інші. 

З об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

Транспорт

 

У січні–липні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 7424,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 6334,6 млн.ткм, а це відповідно на 33,8% і 12,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 790,5 млн.ткм та доставлено замовникам 1496,4 тис.т вантажів, що відповідно на 17,5% та 29% перевищило обсяги січня–липня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–липні 2017р. скористалися 82,4 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 1613,2 млн.пас.км, що відповідно на 11% та 29,6% більше, ніж у січні–липні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 59,1 млн. пасажирів, або на 15,3% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 20 млн. пасажирів, що на 0,7% більше, ніж у січні–липні попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–червні 2017р. експорт товарів становив 179,2 млн.дол. США, імпорт – 139,8 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 28,2% і 25,2%. Позитивне сальдо становило 39,4 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 28,2 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 127,8 млн.дол., або 71,3% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 16,8 млн.дол., або на 15,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 78,4 млн.дол., або 56,1% від загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2016р. на 5,3 млн.дол., або на 7,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

У січні–червні 2017р. експорт послуг становив 16,5 млн.дол. США, імпорт – 8,3 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 43,3% і 21%. Позитивне сальдо становило 8,2 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 4,6 млн.дол.).

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 5,1 млн.дол. США, або 31,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 111,6 тис.дол., або на 2,2%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Італія, Польща, серед інших країн світу – Швейцарія, Канада, Російська Федерація.

Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2017р. складали транспортні, ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 7,7 млн.дол., або 92,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 1,7 млн.дол., або на 27,5%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Угорщина, Німеччина.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–липні 2017р. по області становив 108,4%.

На споживчому ринку області у січні–липні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 10,5%. Найбільше на 55% та 39,8% подорожчали відповідно фрукти та свинина. Крім того, подорожчали овочі, яловичина, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, хліб, рис, сало, шоколад, сметана, масло, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, цукор, кисломолочна продукція, макаронні вироби, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, сири, олія соняшникова (на 28,9–2,2%). Водночас суттєво знизилися в ціні яйця на 44,9%. На 4,9% подешевшало молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 15,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 26,4%, алкогольні напої – на 9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,1% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 36%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 10,9%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 9,2%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 19,9%, автомобілів – на 7,8%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 7,2%, палива та мастил – на 4,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,6%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 9,3%, послуги лікарень – на 5,2%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема, взуття – на 2,9%, одяг – на 2,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,7%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8% та мобільного зв’язку – на 7,3%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 3,5%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг – на 12,1%, послуг відпочинку та культури – на 5,6%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 2,8%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2,1%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 3,1%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 4,8%, побутова техніка – на 1,3%.