Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–листопаді 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 1161,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1453 особи.

Природний рух населення області у січні–жовтні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–жовтнем 2016р.

У січні–жовтні 2017р. кількість живонароджених в області була на 996 осіб меншою, ніж у січні–жовтні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,1 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–жовтні 2017р. кількість померлих була на 35 осіб більшою, ніж у січні–жовтні 2016р., рівень смертності збільшився з 12,4 до 12,5 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 44,6% більший, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,6 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення

У листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 51,8% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у листопаді 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 29,9% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 24,8%, з 3-х осіб – 17,4%, з 4-х та більше осіб – 27,9%.

У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 224,4 тис. домогосподарств, що становило 118% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 129,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 94,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2017р., становила 108,2 млн.грн, що на 35 млн.грн менше, ніж у січні–листопаді 2016р., з неї у міських поселеннях – 61,7 млн.грн, у сільській місцевості – 46,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2017р. змешився порівняно з листопадом 2016р. на 32,8% і склав 885 грн.

Крім того, 30 тис. домогосподарств (90,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 26,5 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–листопаді 2017р. становила 83,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 9,9 млн.грн, у сільській місцевості – 73,7 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у листопаді 2017р. склав 2647 грн (у листопаді 2016р. – 1480 грн).

У січні–листопаді 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 72 млн.грн (у січні–листопаді 2016р. – 45,5 млн.грн).

У січні–листопаді 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 944,6 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 1102,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 85,7%.

На кінець листопада 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію становила 62,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 49,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 34,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5 млн.грн.

Водночас нараховані упродовж січня–листопада 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 88,3 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у листопаді 2017р. становила 177,4 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець листопада 2017р. становила 12 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 58,1% – жінки, 53,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 40,3% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада 2017р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,8% та 1,6% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2017р. становила 1576. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 8 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2017р. становив 1759 грн, що менше в 1,8 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,5 раза середньої заробітної плати штатного працівника у листопаді 2017р. (6223 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2017р. становила 6223 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 42,93 грн.

Порівняно з листопадом 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 37,7%, або на 1705 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з жовтнем 2017р. збільшилася на 2%, а відносно листопада 2016р. – на 19,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у листопаді 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11858 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9044 грн), виробництва меблів (8848 грн), виробництва електричного устатковання (8617 грн), фінансової та страхової діяльності (8351 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4420 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4701) грн, освіти (5579 грн) на 29–10,4% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3479 грн), з надання інших видів послуг (3494 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3513 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3767 грн), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4773 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж листопада 2017р. збільшилась на 2,5%, або на 1,4 млн.грн, і на 1 грудня 2017р. становила 60,6 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2017р. становив 5,4% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,3% припадало на економічно активні підприємства, 3,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 грудня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (56,9 млн.грн, або 93,9% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 грудня 2017р. були підприємства переробної промисловості (89,6% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–листопада 2017р. обліковано 11364 кримінальні правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 1,9% менше, ніж за січень–листопад 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,6 в.п. менше, ніж у січні–листопаді 2016р.).

У загальній кількості злочинів 62,1% становили злочини проти власності; 8,9% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; 2,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,4% – злочини проти громадської безпеки; 2,3% – злочини проти довкілля; 1,6% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 38 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (в 1,9 раза більше, ніж у січні–листопаді 2016р.), 50 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 3,8% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.).

Порівняно із січнем–листопадом 2016р. кількість крадіжок (5615) зменшилася на 9,7%, грабежів (245) – на 16,4%, хабарництва (40) – на 32,2%, розбоїв (36) – на 37,9%. Водночас кількість шахрайств (806) збільшилась на 0,4%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 32 особи, які скоїли злочини у складі 7 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2017р. становила 8421 особу (на 7,2% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.), із числа яких 2783 особи – жінки, 330 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 123 особи – неповнолітні та 71 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,6%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 5206 та 742 особи, серед яких 34,1% – жінки (2027 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 384 особи, з яких 67 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 136 осіб, із числа яких 7,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22,8% було вбито.

Серед 2719 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,1% мали незняту або непогашену судимість, 11,5% вчинили злочин у групі, 9,7% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,5% – жінки; 5,3% – неповнолітні.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат (сальдо) великих та середніх підприємств до оподаткування (крім бюджетних установ) у січні–вересні 2017р. був позитивним і становив 1084,4 млн.грн прибутку (за аналогічний період 2016р. – 777,8 млн.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 74%, отримано 1337 млн.грн прибутку, що в 1,9 раза більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 0,7 в.п. і склала 26%. Ними допущено 252,6 млн.грн збитків, що на 83,1% менше, ніж у січні–вересні 2016р.

Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності як професійна, наукова та технічна діяльність (66,7% загальної кількості), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (55,6%), промисловість (32,3%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–листопаді 2017р. становив 13269,9 млн.грн, що на 2,2% більше обсягу січня–листопада 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 8359 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2016р. на 1,1%.

Сільське господарство

 

У січні–листопаді 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 104,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 103,6%, у господарствах населення – 104,3%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 105,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 101,2%, у господарствах населення – 108%.

Під урожай 2018р. господарствами усіх категорій культури озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 146,6 тис.га (на 2,8%, більше, ніж під урожай 2017р.), у т.ч. культури зернові на зерно – на 120,8 тис.га (на 2,3% менше), ріпак на зерно – на 24,6 тис.га (на 37% більше).

У січні–листопаді 2017р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 101%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 110,7%, у господарствах населення – 98,1%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 68 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,8% більше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вироблено 402,7 тис.т молока (на 1,9% менше), 570,1 млн.шт яєць (на 5,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 68,4%, 81,9% і 60,2%.

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 146,6 тис. голів (на 2,2% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 95,1 тис. голів (на 2,3% менше); свиней – 248,1 тис. голів (на 1,8% менше), овець та кіз – 17,4 тис. голів (на 2,2% менше), птиці – 7827,9 тис. голів (на 1,2% більше). У господарствах населення утримувалося 79,1% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,3% корів; 86,5% свиней, 87,9% овець і кіз, 68,9% птиці.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 451,8 тис.т зерна (на 33,6% більше проти відповідної дати 2016р.), у т.ч. 159 тис.т пшениці, 225,5 тис.т кукурудзи, 36,3 тис.т ячменю, 12,1 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 151,8 тис.т зерна (на 16,9% більше), у т.ч. 51,6 тис.т пшениці, 67,2 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 300 тис.т зерна (на 44% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 33,5 тис.т (на 43,5% більше, ніж на 1 грудня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 7,9 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 25,6 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–листопаді 2017р. проти січня–листопада 2016р. індекс промислової продукції становив 109,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2016р. виробництво нарощено на 28,7%.

У переробній промисловості у січні–листопаді 2017р. випуск продукції зріс на 6,2%.

Перевищено обсяги січня–листопада 2016р. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 10,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9,7%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 9,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 4,9%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,9%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 1,6%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 22,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст обсягів випуску порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 10,9%.

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1196,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–листопада 2016р. становив 111,3%.

Зведення будівель порівняно з відповідним періодом 2016р. зросло на 17,8%, зокрема нежитлових – на 25,9%. Водночас зведення житлових будівель зменшилось на 3,7%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 1,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66,7% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 16% та 17,3%.

 

Транспорт

 

У січні–листопаді 2017р. усіма видами транспорту перевезено 11,9 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10,1 млрд.ткм, що відповідно на 20,9% і 7,6% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 1283,3 млн.ткм та доставлено замовникам 2459,1 тис.т вантажів, що відповідно на 12,8% та 21,4% перевищило обсяги січня–листопада 2016р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–листопаді 2017р. скористалися 129,7 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 2510,5 млн.пас.км, що відповідно на 10,3% та 28,2% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 92,6 млн. пасажирів, або на 14,2% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 32 млн. пасажирів, що на 1,7% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 315,4 млн.дол. США, імпорт – 266,8 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 22,1% і 32,6%. Позитивне сальдо становило 48,6 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. також позитивне – 57 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 227,5 млн.дол., або 72,1% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 39,5 млн.дол., або на 21%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Бельґії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 141,6 млн.дол., або 53,1% від загального обсягу, та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 16,1 млн.дол., або на 12,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, США, Китаю.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2017р. становив 194,5 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 167,5 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 70,1% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, входять: Німеччина – 46,4 млн.дол., Велика Британія – 39,5 млн.дол., Італія – 31,8 млн.дол., Кіпр – 18,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, зокрема переробної – 35,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 20,7% прямих іноземних інвестицій, будівництва – 17,5%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,2%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2017р. по області становив 113,9%.

На споживчому ринку області у січні–листопаді 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 16,9%. Найбільше подорожчало сало (на 68,9%). Крім того, на 45,6–3,8% стали дорожчими свинина, фрукти, яловичина, м’ясо птиці, сметана, масло, хліб, кондитерські вироби з борошна, маргарин та інші рослинні жири, сири, кисломолочна продукція, молоко, рис, кондитерські вироби з цукру, яйця, безалкогольні напої, овочі, макаронні вироби, олія соняшникова, риба та продукти з риби. Водночас знизилися в ціні продукти переробки зернових на 5,4%, цукор – на 2,9% та шоколад – на 0,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 23,2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 36,8%, алкогольні напої – на 15,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,8% відбулося в основному за рахунок підвищення цін та тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 37,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 12,1%, утримання та ремонт житла – на 7%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 15,5% через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 21,4%, палива та мастил – на 18,6%, автомобілів – на 7,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,1%, що насамперед спричинено підвищенням цін на послуги лікарень на 16,2%, амбулаторні послуги – на 12,9%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 2,7%.

Одяг і взуття подорожчали на 6,1%, зокрема одяг – на 7,4%, взуття – на 4,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 8,2%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 9,7%, місцевого телефонного зв’язку – на 7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 3,7%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 4,8%, побутова техніка – на 2,5%, домашній текстиль – на 1%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 5,7%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг на 11%, послуг відпочинку та культури – на 8,8%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,4%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2,4%.