Соціально-економічне становище Рівненської області

у 2017 році

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 1160,6 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 2116 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (289 осіб) та міграційного (1827 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2016р. Кількість живонароджених у 2017р. становила 14371 особу, померлих – 14660 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у грудні 2017р. становила 176,6 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2017р. становила 13 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,4% – жінки, 54,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,5% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець грудня 2017р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2017р. становила 1113. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 12 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2017р. становив 1809 грн, що менше в 1,8 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 4,2 раза середньої заробітної плати штатного працівника у грудні 2017р. (7676 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2017р. становила 7676 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 56,46 грн.

Порівняно з груднем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 34,6%, або на 1973 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з листопадом 2017р. збільшилася на 22%, а відносно грудня 2016р. – на 16,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у грудні 2017р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18395 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11528 грн), фінансової та страхової діяльності (11756 грн), виробництва електричного устатковання (9859 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери, а саме мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5458 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5761 грн), освіти (6543 грн) на 28,9–14,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3400 грн), з надання інших видів послуг (3688 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4065 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3903 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4080 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж грудня 2017р. зменшилась на 8,7%, або на 5,3 млн.грн, і на 1 січня 2018р. становила 55,4 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2018р. склав 4% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96% припадало на економічно активні підприємства, 4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 січня 2018р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (53,3 млн.грн, або 96,3% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 січня 2018р. були підприємства переробної промисловості (94,2% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

 

У грудні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 53,9% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у грудні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 29,6% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 24,6%, з 3-х осіб – 17,4%, з 4-х та більше осіб – 28,4%.

У 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 232,1 тис. домогосподарств, що становило 118,7% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 133,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 98,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2017р., становила 119,9 млн.грн, що на 69,9 млн.грн менше, ніж у 2016р., з неї у міських поселеннях – 66,6 млн.грн, у сільській місцевості – 53,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2017р. зменшився порівняно з груднем 2016р. на 9,9% і склав 1519 грн.

Крім того, 31,9 тис. домогосподарств (92% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 28,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2017р. становила 87,3 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, у сільській місцевості – 77,1 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у грудні 2017р. склав 1951 грн (у грудні 2016р. – 1938 грн).

У 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 89,5 млн.грн (у 2016р. – 67,1 млн.грн).

У 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1080,7 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 1209,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 89,3%.

На кінець грудня 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 60,5 млн.грн, за електроенергію – 60,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 34,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 3,1 млн.грн.

Водночас нараховані упродовж 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 133,2 млн.грн).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом 2017р. обліковано 11413 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 5% менше, ніж у 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,5% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,4 в.п. менше, ніж у 2016р.).

У загальній кількості злочинів 62,3% становили злочини проти власності; 9,2% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,3% – злочини проти громадської безпеки; 1,9% – злочини проти довкілля; 1,5% – злочини проти правосуддя.

Протягом 2017р. обліковано 38 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (в 1,7 раза більше, ніж у 2016р.), 55 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 3,5% менше, ніж у 2016р.).

Порівняно з 2016р. кількість шахрайств (788) зменшилася на 9%, крадіжок (5684) – на 13,3%, грабежів (248) – на 20,3%, розбоїв (40) – на 38,5%. Водночас кількість випадків хабарництва (58) збільшилась на 48,7%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 32 особи, які скоїли злочини у складі 7 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2017р. становила 8621 особу (на 9,2% менше, ніж у 2016р.), із числа яких 2806 осіб – жінки, 333 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 123 особи – неповнолітні та 78 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,2%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 5319 та 732 особи, серед яких 33,3% – жінки (2014 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 405 осіб, з яких 69 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 137 осіб, із числа яких 8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22,6% було вбито.

Серед 2991 виявленої особи, яка вчинила злочин, 29,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,3% мали незняту або непогашену судимість, 11,7% вчинили злочин у групі, 9,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,9% – жінки; 5,1% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у 2017р. становив 14933,5 млн.грн, що на 2,7% більше, ніж у 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. склав 9406,9 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти 2016р. на 1,5%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5713,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 34,6% більше, ніж у січні–грудні 2016р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 46,8%, у будівлі та споруди – 50%.

Більше половини (54,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 20,1% – кошти населення на будівництво житла, 15% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,2% – кредити банків та інші позики, 0,6% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами промисловості освоєно 26,4% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 23%.

 

Сільське господарство

 

За попередніми даними, у 2017р. індекс обсягу сільськогосподарської продукції порівняно з 2016р. становив 104,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 105,1%, у господарствах населення – 103,7%.

Індекс продукції рослинництва склав 105,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 103,6%, у господарствах населення – 107,2%.

Під урожай 2017р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 566,9 тис.га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – на 274 тис.га (48,3%), господарствами населення – на 292,9 тис.га (51,7%). Порівняно з 2016р. посівна площа збільшилася на 19,1 тис.га, або на 3,5%.  

У 2017р. у господарствах усіх категорій валовий збір культур зернових та зернобобових становив 1182,4 тис.т (у вазі після доробки), а їх середня врожайність – 45,3 ц з 1 га. Порівняно з 2016р. виробництво зерна скоротилося на 9,1% (на 118,1 тис.т), що зумовлено зменшенням як зібраної площі (на 1,4%), так і середньої врожайності з 1 га (на 6%). 

Валовий збір буряків цукрових фабричних (568,9 тис.т) порівняно з 2016р. збільшився на 4,6%, сої (159,1 тис.т) – на 16,8%, соняшнику (66,5 тис.т у вазі після доробки) – в 1,8 раза, ріпаку та кользи (61,4 тис.т) – у 2,6 раза.

Картоплі зібрано 1310,9 тис.т (на 4,9% більше, ніж у 2016р.), культур овочевих – 268,1 тис.т (на 13,5% більше), культур плодових та ягідних – 80,9 тис.т (на 4,1% більше).

Індекс продукції тваринництва становив 101%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110%, у господарствах населення – 98,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 79,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,8% більше, ніж у 2016р., вироблено 433,3 тис.т молока (на 0,9% менше), 616,4 млн.шт яєць (на 6,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 69,8%, 81,8% та 59,4%.

На 1 січня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 139,4 тис. голів (на 1,8% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 94,2 тис. голів (на 1,3% менше); свиней – 238,5 тис. голів (на 0,3% менше), овець та кіз – 17,4 тис. голів (на 0,6% більше), птиці – 7087 тис. голів (на 7,2% більше). У господарствах населення утримувалося 77,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,1% корів; 85,6% свиней, 87,9% овець і кіз, 72,1% птиці.

 

Промисловість

 

У 2017р. порівняно з 2016р. індекс промислової продукції становив 109%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти 2016р. виробництво збільшилося на 28%.

У переробній промисловості у 2017р. випуск продукції зріс на 5,6%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти 2016р. обсяг випуску збільшено на 3%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 27,6%, виробництві готових кормів для тварин – на 21%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 17,1%, молочних продуктів – на 7,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,7%. Водночас скоротились обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 20,1%), виробництві м’яса та м’ясних продуктів (на 14,1%), олії та тваринних жирів (на 6,3%), напоїв (на 4,9%).

Серед основних видів харчової продукції зріс випуск молока рідкого обробленого на 45,1%, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 26,9%, борошна – на 18,6%, напоїв безалкогольних – на 17,1%, овочів консервованих натуральних – на 17%, виробів ковбасних – на 14,2%, масла вершкового – на 10,8%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 5,4%, печива солодкого і вафель – на 3,9%, сирів сичужних та плавлених – на 1,1%, виробів здобних – на 0,6%. Поряд з цим скоротилося виробництво олії нерафінованої на 91,5%, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 36,3%, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 29,6%, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 27,4%, вод натуральних мінеральних газованих – на 7,7%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 6,2%, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 1,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 2017р. одержано приріст продукції 8,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності проти 2016р. випуск продукції зріс на 3,7%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 4%. Водночас спад допущено у поліграфічній діяльності (на 1,3%), виготовленні виробів з паперу та картону (на 1,1%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції скорочення обсягів порівняно з 2016р. склало 21,4%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги випуску у 2017р. збільшилися на 8,6%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – на 12%, скла та виробів зі скла – на 11,3%, виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 8,6%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 4,1%. Водночас спад допущено у виробництві пластмасових виробів (на 0,6%).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання у 2017р. індекс промислової продукції склав 108,4%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 104,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з 2016р. обсяг випуску збільшено на 11%.

 

Будівництво

 

2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1454,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти 2016р. становив 106,6%.

Зведення будівель порівняно з 2016р. зросло на 13,2%, зокрема нежитлових – на 18,2%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 2,2%, інженерних споруд – на 4,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66,9% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,1% та 16%.

 

У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 394,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 21,5% більше, ніж у 2016р.

Більше двох третин житла (66,9% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 33,1% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 238,9 тис.м2 загальної площі житла (60,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 155,5 тис.м2 (39,4%).

Протягом 2017р. в області прийнято в експлуатацію 4037 квартир. Середній розмір квартири становив 97,71 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,95 м2, у міських поселеннях – 84,12 м2.

 

Транспорт

 

У 2017р. усіма видами транспорту перевезено 13 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 11 млрд.ткм, а це відповідно на 20,2% і 6,6% більше, ніж у 2016р.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1400,5 млн.ткм, замовникам доставлено 2664 тис.т вантажів, що відповідно на 11,8% та 18,5% перевищило обсяги 2016р.

Послугами пасажирського транспорту у 2017р. скористалися 141,5 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 2703,5 млн.пас.км, що відповідно на 10,8% та 26,3% більше, ніж у 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 100,9 млн. пасажирів, або на 14,6% більше порівняно з 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 35,2 млн. пасажирів, що на 2,6% перевищило рівень 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У 2017р. експорт товарів становив 383,3 млн.дол. США, імпорт – 341,1 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 20,4% і 33,8%. Позитивне сальдо становило 42,2 млн.дол. (у 2016р. також позитивне – 63,3 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 276,9 млн.дол., або 72,2% від загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 49,3 млн.дол., або на 21,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Італії, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 177,8 млн.дол., або 52,1% від загального обсягу, та збільшився проти 2016р. на 22,1 млн.дол., або на 14,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, США, Китаю.

У 2017р. експорт послуг становив 36,3 млн.дол. США, імпорт – 17,7 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 25,4% і 10,2%. Позитивне сальдо становило 18,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 12,7 млн.дол. США, або 35,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 2,2 млн.дол., або на 20,9%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Польща, Німеччина, Італія, серед інших країн світу – Канада, Швейцарія, Російська Федерація.

Основу структури імпорту послуг у 2017р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 16,4 млн.дол., або 92,2% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 2 млн.дол., або на 14%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р. становив 169,3 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 145,9 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає майже дві третини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 39,4 млн.дол., Італія – 31,3 млн.дол.,  Німеччина – 22,5 млн.дол., Кіпр – 19,4 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 36,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 26,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 23,8% прямих інвестицій, будівництва – 19,7%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 16,1%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у 2017 році по області становив 115%.

На споживчому ринку області у 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 18,9%. Найбільше подорожчало сало (на 73,8%). Крім того, на 46,3–0,9% подорожчали свинина, фрукти, яловичина, сметана, м’ясо птиці, масло, кисломолочна продукція, овочі, молоко, хліб, кондитерські вироби з борошна, яйця, сири, маргарин та інші рослинні жири, рис, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, макаронні вироби, олія соняшникова, риба та продукти з риби, шоколад. Водночас знизилися в ціні цукор на 5,9%, продукти переробки зернових – на 5,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 24%, у т.ч. тютюнові вироби – на 39%, алкогольні напої – на 15,2%.  

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 9,5% відбулося в основному за рахунок підвищення цін та тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 37,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 18,6%, водопостачання – на 11,1%, утримання та ремонт житла – на 7%, опалення – на 3,6%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 16,8%, через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 21,7%, палива та мастил – на 20,8%, автомобілів – на 9,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,9%, що насамперед спричинено підвищенням цін на послуги лікарень на 16,2%, амбулаторні послуги – на 15,4%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 3,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 3,3%, зокрема взуття – на 3,6%, одяг – на 3,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 8,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 11,3%, місцевого телефонного зв’язку – на 7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 3,5%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 7,3%, побутова техніка – на 2,3%, домашній текстиль – на 1,7%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 5,7%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг на 10,5%, послуг відпочинку та культури – на 8,1%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 4%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2,5%.