Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–серпні 2018 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 1159,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1429 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (737 осіб) та міграційного (692 особи) скорочення.

Природний рух населення області у січні–липні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–липнем 2017р. Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 7757 осіб, померлих – 8494 особи.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у серпні 2018р. становила 173,1 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець серпня 2018р. становила 12,5 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,9% – жінки, 54,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 34,8% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,9% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець серпня 2018р. становила 3345. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у серпні 2018р. становив 2047 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у серпні 2018р. становила 7423 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 59,39 грн.

Порівняно з липнем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 4,4%, або на 346 грн, а відносно серпня 2017р. збільшилася на 25,1%, або на 1490 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з липнем 2018р. зменшилася на 4,5%, а відносно серпня 2017р. збільшилася на 14%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у серпні 2018р. традиційно були працівники лісового господарства та лісозаготівель (12900 грн), фінансової та страхової діяльності (11520 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11085 грн); серед промислових видів діяльності: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14378 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (9901 грн), виробництва меблів (9801 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (9531 грн), виробництва електричного устатковання (9404 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5148 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5458 грн), освіти (5868 грн) на 30,7– 1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3895 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4429 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (5072 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж серпня 2018р. зменшилась на 1,2 млн.грн, або на 3%, і на 1 вересня 2018р. становила 40,4 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня 2018р. становив 3,1% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2018р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 99,5% припадало на економічно активні підприємства, 0,5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 вересня 2018р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (37,4 млн.грн, або 92,4% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 вересня 2018р. були підприємства переробної промисловості (42,2 млн.грн, або 76,5% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

 

У серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 60,9 тис. домогосподарств (16,2% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 65,8 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями)), з них у міських поселеннях – 30,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 35 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилася у 2,9 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2018р. становила 16,5 млн.грн (у міських поселеннях – 9,9 млн.грн, у сільській місцевості – 6,6 млн.грн), у січні–серпні 2017р. – 94,7 млн.грн (у міських поселеннях – 55,7 млн.грн, у сільській місцевості – 39 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2018р. збільшився порівняно з серпнем 2017р. на 8,5% і склав 212,6 грн.

Крім того, 28 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 24,6 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2018р. становила 85,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 10,8 млн.грн, у сільській місцевості – 74,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у серпні 2018р. збільшився порівняно з серпнем 2017р. на 13,5% і склав 3183 грн.

У січні–серпні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 67,4 млн.грн (у січні–серпні 2017р. – 58,9 млн.грн).

У січні–серпні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 896,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 910,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 98,5%. Крім того, за постачання електричної енергії сплачено 548,7 млн.грн.

На кінець серпня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 83,6 млн.грн, за постачання електричної енергії – 72 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 48,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 41,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,3 млн.грн.

Водночас нараховані у серпні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 59,5 млн.грн).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–серпня 2018р. обліковано 7628 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро), що на 16,7% менше, ніж у січні–серпні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,8 в.п. більше, ніж у січні–серпні 2017р.).

Протягом січня–серпня 2018р. обліковано 17 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (на 45,2% менше, ніж у січні–серпні 2017р.), 43 умисні тяжкі тілесні ушкодження (на 13,2% більше, ніж у січні–серпні 2017р.), 5 згвалтувань і замахів на згвалтування (на рівні січня–серпня 2017р.).

Порівняно з січнем–серпнем 2017р. кількість випадків незаконного обігу зброї (194), хабарництва (66), привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (219), збільшилась на 15,5%, 37,5% та у 2,3 раза відповідно. Водночас кількість випадків шахрайств (642), розбоїв (21), незаконного заволодіння транспортними засобами (95), крадіжок (3028), грабежів (133) зменшилася на 8,2%, 22,2%, 28,6%, 32,4%, та 32,8% відповідно.

У загальній кількості злочинів 55,1% становили злочини проти власності; 10,4% – злочини проти життя та здоров’я особи; 6,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 5,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; 4,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,6% – злочини проти громадської безпеки; 2% – злочини проти правосуддя; 1,9% – злочини проти громадського порядку та моральності; 1,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 7 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою і злочинною організацією.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2018р. становила 5176 осіб (на 23,3% менше, ніж у січні–серпні 2017р.), із числа яких 1692 особи – жінки, 169 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 1 і 2 груп, 86 осіб – неповнолітні та 54 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 2810 та 554 особи, серед яких 35,4% – жінки (1190 осіб).

У дорожньо–транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 230 осіб, з яких 37 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 93 особи, із числа яких 11,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 15,1% було вбито.

Серед 1829 виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 63,4% мали незняту або непогашену судимість, 9% вчинили злочин у групі, 8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,8% – жінки; 3,7% – неповнолітні.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) у січні–червні 2018р. був позитивним і становив 2669,4 млн.грн прибутку (за аналогічний період попереднього року – 1026,7 млн.грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 71%, отримано 2889 млн.грн прибутку, що у 2,3 раза більше, ніж у січні–червні 2017р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 1,8 в.п. і склала 29%. Ними допущено 219,6 млн.грн збитків, що на 7,2% більше, ніж у січні–червні 2017р.

Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності, як охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (100% загальної кількості), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (57,1%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (52,9%), будівництво (31,3%), промисловість (30,5%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–серпні 2018р. становив 10903,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,7% більше, ніж у січні–серпні 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2018р. склав 6751,5 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 5,9%.

 

Сільське господарство

 

У січні–серпні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 104,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 107,4%, у господарствах населення – 103,4%.

На 1 вересня 2018р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 202,6 тис.га, що на 1,9% більше, ніж на початок вересня 2017р. Виробництво зерна (у початково оприбуткованій масі) становило 807,3 тис.т (на 0,4% менше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 39,9 ц зерна (на 2,3% менше).

Ріпак зібрано на площі 24,6 тис.га (на 44,2% більше, ніж на початок вересня торік). Його валовий збір становив 78,4 тис.т (на 26,3% більше), а середня урожайність – 31,8 ц з 1 га (на 12,4% менше).

Порівняно з початком вересня 2017р. виробництво картоплі (756 тис.т) збільшилося на 4,6%, культур плодових та ягідних (68,4 тис.т) – на 12,4%. Водночас вирощування культур овочевих відкритого ґрунту (130,7 тис.т) зменшилося на 6,6%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 49,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,1% більше, ніж у січні–серпні 2017р., вироблено 293,8 тис.т молока (на 2,8% менше), 449,7 млн.шт яєць (на 2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 62,7%, 81,8% і 60,4%.

За розрахунками, на 1 вересня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 144,3 тис. голів (на 7,2% менше, ніж на 1 вересня 2017р.), у т.ч. корів – 91,8 тис. голів (на 4,4% менше); свиней – 242,6 тис. голів (на 9,8% менше), овець та кіз – 17,8 тис. голів (на 2,7% менше), птиці – 8936,4 тис. голів (на 6,2% більше). У господарствах населення утримувалося 78,6% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 84,7% корів; 86,9% свиней, 92,1% овець та кіз, 71,4% птиці.

На 1 вересня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 340,5 тис.т зерна (на 22,6% менше проти відповідної дати 2017р.), у т.ч. 243,5 тис.т пшениці, 42,1 тис.т ячменю, 24,4 тис.т жита, 9,7 тис.т кукурудзи. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 164,6 тис.т зерна (на 17% більше), у т.ч. 114,9 тис.т пшениці, 15,9 тис.т ячменю, 13 тис.т жита, 7,5 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 175,9 тис.т зерна (у 2 рази більше).

Запаси насіння соняшнику становили 6 тис.т (у 8,1 раза більше, ніж на 1 вересня 2017р.).

 

Промисловість

 

У січні–серпні 2018р. проти відповідного періоду попереднього року індекс промислової продукції становив 88,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2017р. обсяг випуску зменшено на 6,2%.

У переробній промисловості у січні–серпні 2018р. випуск продукції зріс на 0,2%.

Перевищено обсяги січня–серпня 2017р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 14,2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 11,2%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 0,3%). Водночас скоротилися обсяги у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9,6%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 7,2%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги випуску порівняно з січнем–серпнем 2017р. зменшено на 22,2%.

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1204,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–серпня 2017р. становив 122,7%.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року будівництво будівель зросло на 0,2%, зокрема нежитлових – на 6,3%. Будівництво інженерних споруд збільшилося в 1,5 раза. Водночас зведення житлових будівель зменшилося на 17,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 75,3% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 10,1% та 14,6%.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2018р. усіма видами транспорту перевезено 7128,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 6738 млн.ткм, що становить відповідно 82,9% і 92,9% рівня січня–серпня 2017р.

Вантажооборот автомобільного транспорту зріс на 1,2% та становив 924,1 млн.ткм. Замовникам доставлено 1524 тис.т вантажів, що на 13% менше, ніж у січні–серпні попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–серпні 2018р. скористалися 87,8 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 1481,6 млн.пас.км, а це відповідно на 6,6% та 19,8% менше, ніж у січні–серпні 2017р.

Автомобільним транспортом перевезено 60 млн. пасажирів, що становить 88,7% обсягу січня–серпня попереднього року.

Міським електротранспортом скористалися 24,3 млн. пасажирів, що на 7,2% більше порівняно з відповідним періодом 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–липні 2018р. експорт товарів становив 240,5 млн.дол. США, імпорт – 180,3 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 16,4% і 2,3%. Позитивне сальдо становило 60,2 млн.дол. (у січні–липні 2017р. також позитивне – 30,3 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 189,9 млн.дол., або 79% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–липнем 2017р. на 41,2 млн.дол., або на 27,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 102,1 млн.дол., або 56,6% від загального обсягу, та збільшився проти січня–липня 2017р. на 4,2 млн.дол., або на 4,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю, США.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2018р. по області становив 103,3%.

На споживчому ринку області у січні–серпні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. На 11,7–0,2% підвищилися ціни на шоколад, хліб, яловичину, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, свинину, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рис, сметану, маргарин та інші рослинні жири, масло, сири. Водночас на 22,7–2,1% подешевшали яйця, овочі, молоко, сало, цукор, інші продукти переробки зернових, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 10,7%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 17,3%, алкогольних напоїв – на 3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на водопостачання на 16,1%, скраплений газ – на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 8,4%, утримання та ремонт житла – на 5,2%, каналізацію – на 4,2%, гарячу воду, опалення – на 1,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,8%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 15,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 5,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 6,9% в основному спричинено подорожчанням транспортних послуг на 19,4%, палива та мастил – на 4,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 3,4%, а саме меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 7%, побутова техніка – на 4,7%, домашній текстиль – на 1,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25%, місцевого телефонного зв’язку – на 13%, послуг інтернету – на 6,5%, мобільного зв’язку – на 5,9%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,7%, що зумовлено підвищенням вартості послуг відпочинку та культури – на 7,7%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,9%. Разом з тим знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації на 2,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,7%, зокрема, одяг – на 4,9%, взуття – на 3,8%.