Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

 

За попередніми даними чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 1157,3 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення зменшилася на 3346 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1148 осіб) та міграційного (2198 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2017р. Кількість живонароджених у 2018р. становила 13380 осіб, померлих – 14528 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні 2019р. становила 173,1 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець січня 2019р. становила 12,4 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 57% – жінки, 54,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2019р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,9% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 1702. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 7 осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2354 грн, що дорівнює 56,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2019р. становила 7682 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 55,63 грн.

Порівняно з груднем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 19,6%, або на 1877 грн, а відносно січня 2018р. збільшилася на 19%, або на 1224 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася порівняно з груднем 2018р. на 20,4%, а відносно січня 2018р. збільшилася на 9,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2019р. традиційно були працівники лісового господарства та лісозаготівель (11814 грн), фінансової та страхової діяльності (10171 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16141 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (11022 грн), виробництва хімічних речовин (10591 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5445 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5655 грн), освіти (6544 грн) на 29,1–14,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4176 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4278 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4281 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2019р. зменшилась на 34,3%, або на 9,3 млн.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 17,9 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2019р. становив 1,3% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 97,6% припадало на економічно активні підприємства, 2,4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 лютого 2019р. заборгованості із виплати заробітної плати мали лише працівники підприємств м.Рівне.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 лютого 2019р. були підприємства переробної промисловості (11,3 млн.грн, або 63,3% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

 

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 96,6 тис. домогосподарств (25,7% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 12,8 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 5,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 7,5 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася у 6,1 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2019р. становила 16842,8 тис.грн (у міських поселеннях – 5535,5 тис.грн, у сільській місцевості – 11307,3 тис.грн), у січні 2018р. – 4151,6 тис.грн (у міських поселеннях – 2082,6 тис.грн, у сільській місцевості – 2069 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2019р. зменшився порівняно з січнем 2018р. на 33,8% і склав 1311,9 грн.

Крім того, 172 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 29 домогосподарствам, у сільській місцевості – 143 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2019р. становила 530,7 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 87,3 тис.грн, у сільській місцевості – 443,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у січні 2019р. збільшився порівняно з січнем 2018р. на 25,1% і склав 3085,5 грн.

У січні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 720,2 тис.грн (у січні 2018р. – 9426,8 тис.грн).

У січні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 263,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 62,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 366,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 71,9%.

На кінець січня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 211,2 млн.грн, за постачання природного газу – 163,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 116,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 47,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 14,2 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2019р. становив 1473,9 млн.грн, що на 8,6% більше, ніж у січні 2018р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2019р. склав 896,9 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня 2018р. зріс на 6,8%, а проти грудня 2018р. зменшився на 19,6%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6889,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 8,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 42,2%, у будівлі та споруди – 54,5%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 44,3% складають власні кошти підприємств та організацій, 20,3% – кошти населення на будівництво житла, 18,7% – кошти державного та місцевих бюджетів, 10,9% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами промисловості освоєно 28,2% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 26%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,7%.

 

Сільське господарство

 

У січні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2018р. становив 98,7%, у т.ч. у підприємствах – 101,3%, у господарствах населення – 97,5%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 7,3 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,8% більше, ніж у січні 2018р., вироблено 20,7 тис.т молока (на 5,5% менше), 41,6 млн.шт яєць (на 2,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 65,8%, 73,4% і 40,1%.

За розрахунками, на 1 лютого 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 131,8 тис. голів (на 11,1% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 89,6 тис. голів (на 5% менше); свиней – 218,1 тис. голів (на 7,7% менше), овець та кіз – 15,1 тис. голів (на 11,2% менше), птиці – 7088 тис. голів (на 1,4% більше). У господарствах населення утримувалося 78,1% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,7% корів; 84,8% свиней, 96,7% овець та кіз, 67,7% птиці.

На 1 лютого 2019р. у підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займаються зберіганням, переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 451 тис.т зерна (на 23% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 283,9 тис.т кукурудзи, 127,9 тис.т пшениці, 26,1 тис.т ячменю, 6,7 тис.т жита. Безпосередньо у підприємствах (крім малих) зберігалося 221,9 тис.т зерна (на 48,4% більше), у т.ч. 148,2 тис.т кукурудзи, 60 тис.т пшениці, 5,1 тис.т ячменю, 3,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 229,1 тис.т зерна (на 5,5% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 24,1 тис.т (на 6,9% менше, ніж на 1 лютого 2018р.), із них безпосередньо в підприємствах (крім малих) зберігалося 10,3 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 13,8 тис.т.

 

 

Промисловість

 

У січні 2019р. проти відповідного місяця попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 22,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2018р. обсяг випуску зменшено на 31,1%.

У переробній промисловості у січні 2019р. випуск продукції скоротився на 1,9%.

Перевищено обсяги січня 2018р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,5%). Водночас зменшилися обсяги у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 15,8%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 14,8%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 12,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 5,2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем 2018р. нарощено в 1,6 раза.

 

Будівництво

 

У січні 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 71,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня 2018р. склав 64,8%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросло на 40,3%, зокрема нежитлових – в 1,6 раза. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 78,5%, житлових будівель – на 3,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 61,9% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 11% та 27,1%.

У 2018р. прийнято в експлуатацію 319,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 79,5% – в одноквартирних будинках, 20,5% – у будинках з двома та більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з 2017р. зменшилася на 11,3%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 162,3 тис.м2 житла (50,8% загального обсягу), у сільській місцевості – 157 тис.м2 (49,2%).

Протягом 2018р. в області прийнято в експлуатацію 3012 квартир. Середній розмір квартири становив 106 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 128,3 м2, у міських поселеннях – 90,8 м2.

 

Транспорт

 

У січні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 819,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 881,3 млн.ткм, що становить відповідно 85,9% і 98,5% рівня січня 2018р.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 102,4 млн.ткм, замовникам доставлено 277,1 тис.т вантажів, що відповідно на 24,7% та у 2 рази перевищило обсяги січня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні 2019р. скористалися 11,1 млн. пасажирів, що становить 97,6% рівня відповідного місяця 2018р. Пасажирооборот зріс на 0,4% та склав 175,6 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 7,5 млн. пасажирів, або 96,3% обсягу січня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 3,1 млн. пасажирів, що на 1,3% більше, ніж у січні 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У 2018р. експорт товарів становив 410,9 млн.дол. США, імпорт – 298,6 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 7,2%, імпорт скоротився на 12,5%. Позитивне сальдо становило 112,3 млн.дол. (у 2017р. також позитивне – 42,1 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 320 млн.дол., або 77,9% від загального обсягу, та збільшився порівняно з 2017р. на 43,1 млн.дол., або на 15,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Бельгії, Румунії, Угорщини, Литви, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 169,2 млн.дол., або 56,6% від загального обсягу, та зменшився проти 2017р. на 8,7 млн.дол., або на 4,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю, США.

У 2018р. експорт послуг становив 48,3 млн.дол. США, імпорт – 18,6 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 33,3% і 1,6%. Позитивне сальдо становило 29,7 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів і транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 13,9 млн.дол. США, або 28,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2017р. на 1,3 млн.дол., або на 10%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Польща, Німеччина, Португалія, Італія, Велика Британія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг у 2018р. складали послуги, пов’язані з подорожами, ділові послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 17,2 млн.дол., або 92,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2017р. на 0,3 млн.дол., або на 2,1%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина, Франція.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2018р. становив 133,5 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 115,3 дол.

Інвестиції надійшли із 36 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає більше половини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Італія – 30 млн.дол., Кіпр та Німеччина – по 22,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 46% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної промисловості – 36,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,7%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,8%. На підприємствах будівництва акумульовано 23,4% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 20,2%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,3%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні 2019р. по області становив 100,9%.

На споживчому ринку області у січні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше подорожчали овочі (на 13,9%). На 4,9–0,1% зросли ціни на фрукти, масло, м’ясо птиці, яловичину, макаронні вироби, сири, безалкогольні напої, інші продукти переробки зернових, рис, шоколад, хліб, молоко, кондитерські вироби з борошна, кисломолочну продукцію, сало, цукор, сметану, олію соняшникову, свинину. Водночас на 4,2% і 1,7% подешевшали маргарин та інші рослинні жири, яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів (цін) на скраплений газ на 19,2%, гарячу воду – на 15,8%, опалення – на 13,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1%, що пов’язано із подорожчанням послуг лікарень на 3,2%, амбулаторних послугна 2,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,5%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,1% зумовлено здешевленням палива та мастил на 6%. Разом з тим на 3,5% подорожчали транспортні послуги.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, інтернету – на 4,2%.

Послуги освіти в цілому подорожчали на 0,4%, що насамперед пов’язано з подорожчанням послуг дошкільної та початкової освіти на 2,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,8%, зокрема одяг – на 4,2%, взуття – на 3,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 0,5%, зокрема домашній текстиль – на 0,8%, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 0,7%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 0,9%, що зумовлено здешевленням вартості туристичних послуг на 8,6%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 1,9%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,5%.