Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–лютому 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1156,9 тис. осіб. Упродовж січня 2019р. чисельність населення зменшилася на 426 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (380 осіб) та міграційного (46 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем 2018р. Кількість живонароджених у січні 2019р. становила 1111 осіб, померлих – 1491 особу.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у лютому 2019р. становила 172,8 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2019р. становила 12,8 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 57,1% – жінки, 54,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2019р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2019р. становила 2137. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2019р. становив 2205 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у лютому 2019р. становила 7822 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 57,98 грн.

Порівняно з січнем 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 1,8%, або на 141 грн, а відносно лютого 2018р. – на 19,4%, або на 1271 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з січнем 2019р. збільшилася на 1,2%, а відносно лютого 2018р. – на 9,6%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у лютому 2019р. традиційно були працівники фінансової та страхової діяльності (12655 грн), лісового господарства та лісозаготівель (12265 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15941 грн), з виробництва електричного устатковання (11675 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (11038 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5532 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5691 грн), освіти (6729 грн) на 29,3–14% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (4165 грн), поштової та кур’єрської діяльності (4177 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4762 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж лютого 2019р. зменшилась на 15,1%, або на 2,7 млн.грн, і на 1 березня 2019р. становила 15,2  млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2019р. становив 1,1% фонду оплати праці, нарахованого  у лютому 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 97% припадало на економічно активні підприємства, 3% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 березня 2019р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (13,1 млн.грн, або 86,5% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 березня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,3 млн.грн, або 41,5% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У лютому 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 100,2 тис. домогосподарств (26,7% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–лютому 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 18,8 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 8,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 10,3 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–лютим 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася у 3,8 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2019р. становила 23,8 млн.грн (у міських поселеннях – 8,6 млн.грн, у сільській місцевості – 15,2 млн.грн), у січні–лютому 2018р. – 7,1 млн.грн (у міських поселеннях – 3,6 млн.грн, у сільській місцевості – 3,5 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2019р. збільшився порівняно з лютим 2018р. на 14,4% і склав 1177,5 грн.

Крім того, 1093 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 177 домогосподарствам, у сільській місцевості – 916 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2019р. становила 3702,8 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 584,5 тис.грн, у сільській місцевості – 3118,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у лютому 2019р. збільшився порівняно з лютим 2018р. на 12% і склав 3444,2 грн.

У січні–лютому 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 1,7 млн.грн (у січні–лютому 2018р. – 15 млн.грн).

У лютому 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 269,6 млн.грн, за постачання електричної енергії – 67,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 423,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 63,7%.

На кінець лютого 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 276 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 246,7 млн.грн, за постачання електричної енергії – 141,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 47,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 15,4 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–лютому 2019р. становив 2879,3 млн.грн, що на 7,5% більше, ніж у січні–лютому попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2019р. склав 1752,2 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 5,7%.

 

Сільське господарство

У січні–лютому 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,9%, у т.ч. у підприємствах – 100,3%, у господарствах населення – 98,1%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 13,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,9% більше, ніж у січні–лютому 2018р., вироблено 41,6 тис.т молока (на 4,6% менше), 84,1 млн.шт яєць (на 1,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 59,7%, 74,3% і 44%.

За розрахунками, на 1 березня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 132,7 тис. голів (на 4,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 89,7 тис. голів (на 1,5% менше); свиней – 228,2 тис. голів (на 4,5% менше), овець та кіз – 15,3 тис. голів (на 16,4% менше), птиці – 6859,6 тис. голів (на 0,4% більше). У господарствах населення утримувалося 77,8% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,7% корів; 85,9% свиней, 96,7% овець та кіз, 67,1% птиці.

На 1 березня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 327,2 тис.т зерна (на 18,2% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 187,6 тис.т кукурудзи, 109,9 тис.т пшениці, 19,6 тис.т ячменю, 4,1 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 153,6 тис.т зерна (на 35,1% більше), у т.ч. 92,9 тис.т кукурудзи, 48,5 тис.т пшениці, 4,6 тис.т ячменю, 1,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 173,6 тис.т зерна (на 6,4% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 15 тис.т (на 34,4% менше, ніж на 1 березня 2018р.), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво – 8,3 тис.т (у 2 рази більше), у підприємствах, що займаються його  зберіганням і переробленням – 6,7 тис.т (на 64,5% менше).

 

Промисловість

У січні–лютому 2019р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 17,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2018р. обсяг випуску зменшено на 18%.

У переробній промисловості у січні–лютому 2019р. випуск продукції скоротився на 2,1%.

Перевищено обсяги січня–лютого 2018р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 10,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,8%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,9%). Водночас зменшилися обсяги у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 29,7%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 28,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 11,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 5,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем–лютим 2018р. зріс на 42,1%.

 

Будівництво

У січні–лютому 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 175,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–лютого 2018р. становив 86%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 49,2%, зокрема житлових – на 31,9%, нежитлових – в 1,6 раза. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 63%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 65,1% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 11% та 23,9%.

 

Транспорт

У січні–лютому 2019р. усіма видами транспорту перевезено 1817,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1726,6 млн.ткм, що становить відповідно 95,8% і 98,4% рівня січня–лютого 2018р.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 231,7 млн.ткм, замовникам доставлено 614,3 тис.т вантажів, що відповідно на 24% та в 1,9 раза перевищило обсяги січня–лютого попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–лютому 2019р. скористалися 21,4 млн. пасажирів, що становить 98,8% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 2,7% та склав 345,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 14,4 млн. пасажирів, або 97,7% кількості січня–лютого попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 6,4 млн. пасажирів, або на 3,7% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2019р. експорт товарів становив 32,1 млн.дол. США, імпорт – 20,4 млн.дол. Порівняно з січнем 2018р. експорт збільшився на 1,8%, імпорт скоротився на 30%. Позитивне сальдо становило 11,7 млн.дол. (у січні 2018р. також позитивне – 2,3 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 26,1 млн.дол., або 81,4% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем 2018р. на 0,9 млн.дол., або на 3,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Литви, Франції, Італії, Румунії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 13,7 млн.дол., або 66,9% від загального обсягу, та збільшився проти січня 2018р. на 2,6 млн.дол., або на 23,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–лютому 2019р. по області становив 101,5%.

На споживчому ринку області у січні–лютому 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Відчутно додали в ціні овочі (на 26,5%). На 7,7–0,1% підвищилися ціни на фрукти, цукор, масло, хліб, макаронні вироби, інші продукти переробки зернових, сметану, м’ясо птиці, молоко, сири, яловичину, безалкогольні напої, кондитерські вироби з борошна, рибу та продукти з риби, шоколад, сало, кондитерські вироби з цукру, олію соняшникову, кисломолочну продукцію. Водночас на 7,3–1,7% подешевшали яйця, маргарин та інші рослинні жири, рис, свинина.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали в цілому на 1,4%, а саме: тютюнові вироби на 2,9%, алкогольні напої – на 0,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,3%, головним чином  за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення – на 14,9%, скраплений газ – на 9,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 5,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 3,3%, амбулаторних послуг – на 3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,8%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,5% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 8%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 0,3%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інші видів покриттів на 1,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,8%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, послуг Інтернету – на 4,6%, мобільного зв’язку – на 3,2%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 0,7%, що зумовлено зниженням вартості туристичних послуг на 10,8%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 1,8%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,4%, зокрема взуття – на 5,7%, одяг – на 5,3%.