Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–квітні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 1156,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення зменшилася на 1160 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (878 осіб) та міграційного (282 особи) скорочення.

Природний рух населення області у січні–березні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–березнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 2985 осіб, померлих – 3863 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у квітні 2019р. становила 171,8 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2019р. становила 11,7 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 58,5% – жінки, 53,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,3% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець квітня 2019р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,7% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2019р. становила 1974. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2019р. становив 2288 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2019р. становила 8297 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 60,84 грн.

Порівняно з березнем 2019р. номінальна заробітна плата зменшилася на 12%, або на 1132 грн, а відносно квітня 2018р. збільшилася на 21,6%, або на 1475 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з березнем 2019р. зменшилася на 12,5%, а відносно квітня 2018р. збільшилася на 11,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2019р. традиційно були працівники фінансової та страхової діяльності (13118 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11163 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17467 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (13366 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13129 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5824 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5839 грн), освіти (6944 грн) на 29,8–16,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4409 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4677 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4928 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж квітня 2019р. збільшилась на 2,1%, або на 252,2 тис.грн, і на 1 травня 2019р. становила 12,5 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2019р. становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96% припадало на економічно активні підприємства, 4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 травня 2019р. заборгували лише працівникам підприємств м.Рівне (12,5 млн.грн).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 травня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,9 млн.грн, або 55,2% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 114,8 тис. домогосподарств (30,6% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 32,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 12 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 20,3 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася в 1,5 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2019р. становила 30,2 млн.грн (у міських поселеннях – 12,2 млн.грн, у сільській місцевості – 18 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2019р. збільшився порівняно з квітнем 2018р. на 45,7% і склав 290,8 грн.

Крім того, 13,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 12,4 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–квітні 2019р. становила 47,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 5,1 млн.грн, у сільській місцевості – 42,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у квітні 2019р. збільшився порівняно з квітнем 2018р. на 10,8% і склав 3434,5 грн.

У січні–квітні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 26,3 млн.грн (у січні–квітні 2018р. – 37,5 млн.грн).

У квітні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 300,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 80,1 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 185,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 162,1% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів).

На кінець квітня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання централізованого опалення та постачання гарячої води становила 215,1 млн.грн, за постачання природного газу – 163,8 млн.грн, за постачання електричної енергії – 137,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 53,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 48,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 11,7 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–квітні 2019р. становив 6038,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,4% більше, ніж у січні–квітні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2019р. склав 3674,7 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 6%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 939 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 70,1% рівня відповідного періоду 2018р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 35,1%, у будівлі та споруди – 61%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 47,3% складають власні кошти підприємств та організацій, 34,7% – кошти населення на будівництво житла, 9% – кошти державного та місцевих бюджетів, 2,7% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами будівництва освоєно 41,9% усіх капітальних інвестицій області, промисловості – 22%, сільського, лісового та рибного господарства – 15,8%.

 

Сільське господарство

У січні–квітні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,9%, у т.ч. у підприємствах – 101,1%, у господарствах населення – 98%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 33,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,1% більше, ніж у січні–квітні 2018р., вироблено 112 тис.т молока (на 3,7% менше), 197,5 млн.шт яєць (на 0,1% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 66%, 79,7% і 54,2%.

За розрахунками, на 1 травня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 131,2 тис. голів (на 5,7% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 89,3 тис. голів (на 2,7% менше); свиней – 233,3 тис. голів (на 5% менше), овець та кіз – 17,3 тис. голів (на 13,1% менше), птиці – 6552,3 тис. голів (на 2,9% менше). У господарствах населення утримувалося 77,3% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,9% корів; 87,4% свиней, 97,1% овець та кіз, 66,7% птиці.

На 1 травня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 137,2 тис.т зерна (на 1,2% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 70,5 тис.т кукурудзи, 56,4 тис.т пшениці, 3 тис.т ячменю, 2,4 тис.т жита.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 85,5 тис.т зерна (на 28,3% більше), у т.ч. 47,3 тис.т кукурудзи, 29,8 тис.т пшениці, 2,8 тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 51,7 тис.т зерна (на 25% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 8,1 тис.т (на 1,1% менше, ніж на 1 травня 2018р.).

 

Промисловість

У січні–квітні 2019р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 22,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–квітнем 2018р. обсяг випуску зменшено на 5,9%.

У переробній промисловості у січні–квітні 2019р. випуск продукції зріс на 6,5%.

Перевищено обсяги січня–квітня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2 рази), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,9%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 6,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 2,9%). Водночас зменшилися обсяги у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 25%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 7,9%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 5,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем–квітнем 2018р. зріс на 43,1%.

 

Будівництво

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 451,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–квітня 2018р. становив 88,4%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло в 1,6 раза, зокрема житлових – на 32,8%, нежитлових – в 1,6 раза. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 60,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 13,6% та 20,4%.

У січні–березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 76,4 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 11,6% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

Із загальної площі житла 88,3% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,7% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 44,4 тис.м2 загальної площі житла (58,1% загального обсягу), у міських поселеннях – 32 тис.м2 (41,9%).

Протягом січня–березня 2019р. в області прийнято в експлуатацію 661 квартиру. Середній розмір квартири становив 115,5 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 122,6 м2, у міських поселеннях – 106,9 м2.

 

Транспорт

У січні–квітні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 4033,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 3685 млн.ткм, що відповідно на 7,6% і 6,5% більше, ніж у січні–квітні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 539,5 млн.ткм, замовникам доставлено 1378,3 тис.т вантажів, а це відповідно на 26,9% і в 1,9 раза перевищило обсяги січня–квітня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–квітні 2019р. скористалися 44 млн. пасажирів, що становить 99,4% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 2,4% та склав 721,2 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 29,2 млн. пасажирів, або 97,9% кількості січня–квітня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 13,3 млн. пасажирів, або на 4,3% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2019р. експорт товарів становив 103,2 млн.дол. США, імпорт – 76,5 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт та імпорт скоротилися відповідно на 1,6% і 0,3%. Позитивне сальдо становило 26,7 млн.дол. (у січні–березні 2018р. також позитивне – 28,2 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 82,4 млн.дол., або 79,8% від загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 0,3 млн.дол., або на 0,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Литви, Італії. 

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 54,9 млн.дол., або 71,8% від загального обсягу, та збільшився проти січня–березня 2018р. на 19 млн.дол., або в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

У січні–березні 2019р. експорт послуг становив 12,6 млн.дол. США, імпорт – 4,3 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 21% і 0,8%. Позитивне сальдо становило 8,3 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів і транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 5,1 млн.дол. США, або 40,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 1,4 млн.дол., або на 38,5%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 4 млн.дол., або 93,3% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 0,1 млн.дол., або на 2,1%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Польща, Угорщина.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2019р. становив 129,7 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 112 дол.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає більше половини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Італія – 29,4 млн.дол., Німеччина – 23 млн.дол., Кіпр – 22,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної промисловості – 34,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1%. На підприємствах будівництва акумульовано 23,7% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 20,6%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,5%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–квітні 2019р. по області становив 103%.

На споживчому ринку області у січні–квітні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,5%. Відчутно додали в ціні овочі (на 47,7%). На 10,3–0,1% підвищилися ціни на фрукти, хліб, цукор, макаронні вироби, сметану, інші продукти переробки зернових, масло, сири, маргарин та інші рослинні жири, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, яловичину, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, олію соняшникову, шоколад, кисломолочну продукцію, сало, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 27–0,1% подешевшали яйця, рис, молоко, свинина.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 3,6%, зокрема тютюнові вироби – на 6,8%, алкогольні напої – на 1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3%, за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 11,7%, скраплений газ – на 9,7%, водопостачання – на 3,8%, каналізацію – на 3,7%, утримання та ремонт житла – на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 4,1%, послуг лікарень – на 3,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,2%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,8% спричинено здешевленням палива та мастил на 5,9% та вартості автомобілів – на 4,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 0,3%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 2,4%, домашнього текстилю – на 0,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 12%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,4%, що зумовлено збільшенням вартості послуг відпочинку та культури на 3%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 2,8%, зокрема одяг – на 3,8%, взуття – на 1,6%.