Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–травні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 1155,7 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2019р. чисельність населення зменшилася на 1600 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1131 особа) та міграційного (469 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–квітні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–квітнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–квітні 2019р. становила 3924 особи, померлих – 5055 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у травні 2019р. становила 170,2 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець травня 2019р. становила 11,9 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,4% – жінки, 54,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33,1% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець травня 2019р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,8% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець травня 2019р. становила 2734. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у травні 2019р. становив 2367 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2019р. становила 8517 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 60,28 грн.

Порівняно з квітнем 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 2,7%, або на 221 грн, а відносно травня 2018р. – на 19,7%, або на 1399 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з квітнем 2019р. збільшилася на 1,8%, а відносно травня 2018р. – на 9,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у травні 2019р. традиційно були працівники фінансової та страхової діяльності (12929 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11144 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17524 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13194 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5910 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6130 грн), освіти (7278 грн) на 30,6–14,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4584 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5169 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4938 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж травня 2019р. збільшилась на 0,9%, або на 110 тис.грн і на 1 червня 2019р. становила 12638 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2019р. становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого у травні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96% припадало на економічно активні підприємства, 4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 червня 2019р. в основному заборгували працівникам підприємства м.Рівне (12581,9 тис.грн, або 99,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності найбільшими боржниками на 1 червня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (7141,9 тис.грн, або 56,5% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 37,6 тис. домогосподарств (10% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 57,4 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 29,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 28 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–травнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася у 2,2 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2019р. становила 32,5 млн.грн (у міських поселеннях – 14,2 млн.грн, у сільській місцевості – 18,3 млн.грн), у січні–травні 2018р. – 11,3 млн.грн (у міських поселеннях – 5,4 млн.грн, у сільській місцевості – 5,9 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні 2019р. зменшився порівняно з травнем 2018р. на 15,5% і склав 88,6 грн.

Крім того, 15,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–травні 2019р. становила 53,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 5,6 млн.грн, у сільській місцевості – 47,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у травні 2019р. збільшився порівняно з травнем 2018р. на 16,8% і склав 3254,6 грн.

У січні–травні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 48,8 млн.грн (у січні–травні 2018р. – 44,3 млн.грн).

У травні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 232 млн.грн, за постачання електричної енергії – 90,6 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 98,4 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 235,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець травня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 168,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 124,7 млн.грн, за постачання природного газу – 110,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 54,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 48,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 11,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–травні 2019р. становив 7790,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,4% більше, ніж у січні–травні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2019р. склав 4740,6 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 8,5%.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,6%, у т.ч. у підприємствах – 100,1%, у господарствах населення – 98%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 37,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,1% більше, ніж у січні–травні 2018р., вироблено 155,6 тис.т молока (на 3,5% менше), 261,7 млн.шт яєць (на 0,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 64,2%, 81,4% і 57,7%.

За розрахунками, на 1 червня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 129,8 тис. голів (на 5,2% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 88,3 тис. голів (на 3,1% менше); свиней – 247,6 тис. голів (на 3,8% менше), овець та кіз – 18,3 тис. голів (на 9,4% менше), птиці – 7255,7 тис. голів (на 2,8% менше). У господарствах населення утримувалося 77,4% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 86% корів; 87,3% свиней, 97,3% овець та кіз, 73,3% птиці.

На 1 червня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 105,5 тис.т зерна (на 9,9% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 52 тис.т кукурудзи, 46,7 тис.т пшениці, 2,5 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 68,1 тис.т зерна (в 1,5 раза більше), у т.ч. 36,7 тис.т кукурудзи, 25,4 тис.т пшениці, 0,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 37,4 тис.т зерна (на 26,1% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,8 тис.т (у 2,2 раза більше, ніж на 1 червня 2018р.).

 

Промисловість

У січні–травні 2019р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 21,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–травнем 2018р. обсяг випуску зменшено на 3,6%.

У переробній промисловості у січні–травні 2019р. випуск продукції зріс на 5,5%.

Перевищено обсяги січня–травня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2,1 раза), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 5,7%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 4%). Водночас зменшилися обсяги у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 19,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 11,2%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 4,1%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем–травнем 2018р. зріс на 41,6%.

 

Будівництво

У січні–травні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 635,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–травня 2018р. становив 92,6%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло в 1,5 раза, зокрема житлових – на 29,3%, нежитлових – в 1,6 раза. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 54%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 67,3% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 13,7% та 19%.

 

Транспорт

У січні–травні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 5038,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 4706,2 млн.ткм, що відповідно на 8,2% і 9,7% більше, ніж у січні–травні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 778,1 млн.ткм, замовникам доставлено 1679,6 тис.т вантажів, а це відповідно на 42,2% і в 1,8 раза перевищило обсяги січня–травня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–травні 2019р. скористалися 55,4 млн. пасажирів, що становить 99,7% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 1,6% та склав 912,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 36,7 млн. пасажирів, або 97,8% кількості січня–травня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 16,8 млн. пасажирів, що на 5,3% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2019р. експорт товарів становив 136,1 млн.дол. США, імпорт – 99,4 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. експорт скоротився на 2,7%, імпорт збільшився на 4,7%. Позитивне сальдо становило 36,7 млн.дол. (у січні–квітні 2018р. також позитивне – 44,9 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 108,4 млн.дол., або 79,6% від загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–квітнем 2018р. на 1 млн.дол., або на 0,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 70,2 млн.дол., або 70,6% від загального обсягу, та збільшився проти січня–квітня 2018р. на 23,7 млн.дол., або в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–травні 2019р. по області становив 103,8%.

На споживчому ринку області у січні–травні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5%. Відчутно додали в ціні овочі та фрукти (на 43,9% та 21,1% відповідно). На 8,1–0,7% підвищилися ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, інші продукти переробки зернових, масло, маргарин та інші рослинні жири, сметану, м’ясо птиці, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, кондитерські вироби з цукру, яловичину, шоколад,  кисломолочну продукцію, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна, свинину. Водночас на 38,9–3,5% подешевшали яйця, сало, молоко, рис.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 5,4%, зокрема тютюнові вироби – на 9,6%, алкогольні напої – на 1,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,6%, за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 12%, скраплений газ – на 9,1%, водопостачання – на 3,8%, каналізацію – на 3,7%, утримання та ремонт житла – на 2,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,4%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 4,8%, послуг лікарень – на 4,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,8%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,2% спричинено подорожчанням транспортних послуг на 5,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні в цілому на 0,9%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів на 3,6%, домашнього текстилю – на 1,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 12%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,7%, що зумовлено подорожчанням вартості послуг відпочинку та культури на 6,2%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,7%, зокрема одяг – на 2,7%, взуття – на 0,4%.