Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–липні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 1155,0 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2019р. чисельність населення зменшилася на 2255 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1458 осіб) та міграційного скорочення (на 797 осіб).

Природний рух населення області у січні–червні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–червні 2019р. становила 5959 осіб, померлих – 7417 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у липні 2019р. становила 168,2 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець липня 2019р. становила 11,6 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,6% – жінки, 55,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 31,8% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець липня 2019р. склав 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,6% та 1,4% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець липня 2019р. становила 3060. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2019р. становив 2523 грн, що в 1,7 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2019р. становила 9446 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 77,49 грн.

Порівняно із червнем 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 2,7%, або на 250 грн, а відносно липня 2018р. – на 21,6%, або на 1677 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з червнем 2019р. збільшилася на 2,8%, а відносно липня 2018р. – на 11%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у липні 2019р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (13276 грн), фінансової та страхової діяльності (13032 грн), лісового господарства та лісозаготівель (12823 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19356 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13570 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (12898 грн), з виробництва електричного устатковання (12875 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6291 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (7059 грн), освіти (8520 грн) на 33,4–9,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4810 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4987 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (5038 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж липня 2019р. зменшилась на 14,3%, або на 1785,8 тис.грн, і на 1 серпня 2019р. становила 10716,8 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2019р. становив 0,7% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 95,3% припадало на економічно активні підприємства, 4,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 серпня 2019р. в основному заборгували працівникам підприємств м.Рівне (10678,6 тис.грн, або 99,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності найбільшими боржниками на 1 серпня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (7770,9 тис.грн, або 72,5% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 57,1 тис. домогосподарств (15,2% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 78,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848), з них у міських поселеннях – 43,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 34,4 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–липнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася на 27,2%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2019р. становила 34,6 млн.грн (у міських поселеннях – 16 млн.грн, у сільській місцевості – 18,6 млн.грн), у січні–липні 2018р. – 15,6 млн.грн (у міських  поселеннях – 9,1 млн.грн, у сільській місцевості – 6,5 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2019р. збільшився порівняно з липнем 2018р. на 24,4% і склав 133,6 грн.

Крім того, 18,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 16,9 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2019р. становила 63,5 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 6,5 млн.грн, у сільській місцевості – 57 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у липні 2019р. збільшився порівняно з липнем 2018р. на 9,1% і склав 3269,7 грн.

У січні–липні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 60,3 млн.грн (у січні–липні 2018р. – 59,4 млн.грн).

У липні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 111,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 79,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 50,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 222,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець липня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 142,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 113,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 60,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 50,0 млн.грн, за постачання природного газу – 14,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–липні 2019р. становив 11168,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,2% більше, ніж у січні–липні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2019р. склав 6796,6 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 8,3%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2600,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 94,9% рівня відповідного періоду 2018р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 44,6%, у будівлі та споруди – 52,2%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 56,2% складають власні кошти підприємств та організацій, 23,7% – кошти населення на будівництво житла, 13,5% – кошти державного та місцевих бюджетів, 1,4% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами промисловості освоєно 32,9% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 30,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 13,4%.

 

Сільське господарство

У січні–липні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 105,7%, у т.ч. у підприємствах – 115,9%, у господарствах населення – 101,7%.

На 1 серпня 2019р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 138,3 тис.га, що на 23,7% більше, ніж на відповідну дату торік. Збирання проведено на 47,5% площ, посіяних під урожай 2019р. (торік – на 42,3% таких площ); виробництво зерна становило 547,6 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 23% більше, ніж було одержано на початок серпня торік; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 39,6 ц зерна (на 0,5% менше, ніж торік), у т.ч. підприємствами – по 47,4 ц (на 2,7% менше), господарствами населення – по 36,4 ц (на 1,1% менше).

Ріпак зібрано на площі 33,3 тис.га (на 39,8% більше, ніж на початок серпня 2018р.), валовий збір становив 97,2 тис.т (на 27,9% більше), а середня урожайність – 29,1 ц з 1 га (на 8,5% менша минулорічної).

Господарствами усіх категорій накопано 108,9 тис.т картоплі (на 2,9% менше, ніж на відповідну дату 2018р.), зібрано 68,9 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 15,6% більше), 34,2 тис.т культур плодових та ягідних (на 11,2% менше).

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 46,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,4% більше, ніж у січні–липні 2018р., вироблено 236,5 тис.т молока (на 3,5% менше), 389 млн.шт яєць (на 0,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 60,6%, 83% і 60,6%.

За розрахунками, на 1 серпня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 125,9 тис. голів (на 5,8% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 86,3 тис. голів (на 2,3% менше); свиней – 239,7 тис. голів (на 4,5% менше), овець та кіз – 18,1 тис. голів (на 8,1% менше), птиці – 8323,5 тис. голів (на 9,3% менше). У господарствах населення утримувалося 77,4% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,9% корів; 88,1% свиней, 97,2% овець та кіз, 73,7% птиці.

На 1 серпня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 218,8 тис.т зерна (на 29,8% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 148,8 тис.т пшениці, 30,3 тис.т кукурудзи, 25,3 тис.т ячменю, 4,3 тис.т жита.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 113,7 тис.т зерна (на 39,2% більше), у т.ч. 62,7 тис.т пшениці, 24,4 тис.т кукурудзи, 16,3 тис.т ячменю, 2,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 105,1 тис.т зерна (на 20,9% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 2,7 тис.т (в 1,6 раза більше, ніж на 1 серпня торік).

 

Промисловість

У січні–липні 2019р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 16,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2018р. обсяг випуску збільшився на 7,9%.

У переробній промисловості у січні–липні 2019р. випуск продукції зріс на 3,5%.

Перевищено обсяги січня–липня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,9 раза), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,6%), харчових продуктів, напоїв (на 2,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 1,7%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 18,4%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 12,7%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 6,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем–липнем 2018р. зріс на 34%.

 

Будівництво

У січні–липні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1098,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–липня 2018р. становив 98%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 39,9%, зокрема житлових – на 34%, нежитлових – на 41,5%. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 37,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 68,7% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 14,9% та 16,4%.

У січні–червні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 158,2 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 37,8% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

Із загальної площі житла 78,6% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 21,4% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 84,3 тис.м2 загальної площі житла (53,3% загального обсягу), у міських поселеннях – 73,9 тис.м2 (46,7%).

Протягом січня–червня 2019р. в області прийнято в експлуатацію 1509 квартир. Середній розмір квартири становив 104,9 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 123,5 м2, у міських поселеннях – 89,5 м2.

 

Транспорт

У січні–липні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 7233,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 6484,7 млн.ткм, що відповідно на 16,9% і 10,6% більше, ніж у січні–липні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1179,6 млн.ткм, замовникам доставлено 2405 тис.т вантажів, а це відповідно на 48,1% і в 1,8 раза перевищило обсяги січня–липня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–липні 2019р. скористалися 75,7 млн. пасажирів, що становить 98,1% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 0,5% та склав 1301,9 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 50,1 млн. пасажирів, або 95,6% кількості січня–липня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 22,8 млн. пасажирів, що на 5,1% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2019р. експорт товарів становив 207,7 млн.дол. США, імпорт – 148,6 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт скоротився на 0,2%, імпорт збільшився на 1,5%. Позитивне сальдо становило 59,1 млн.дол. (у січні–червні 2018р. також позитивне – 61,7 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 163,7 млн.дол., або 78,8% від загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–червнем 2018р. на 0,2 млн.дол., або на 0,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 103,3 млн.дол., або 69,5% від загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2018р. на 24,6 млн.дол., або на 31,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

У січні–червні 2019р. експорт послуг становив 27,8 млн.дол. США, імпорт – 8,4 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт збільшився на 18,4%, імпорт скоротився на 8,3%. Позитивне сальдо становило 19,4 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів і транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 8,9 млн.дол. США, або 31,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2018р. на 1,6 млн.дол., або на 22,6%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 7,8 млн.дол., або 93,1% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–червнем 2018р. на 0,7 млн.дол., або на 7,8%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Угорщина, Польща.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2019р. становив 132,1 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 114,1 дол.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає майже три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Італія – 29,8 млн.дол., Німеччина – 23,8 млн.дол., Кіпр – 23,1 млн.дол., Білорусь – 11,2 млн.дол., Віргінські острови (Брит.) – 8,9 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,7% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної промисловості – 34,7%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1%. На підприємствах будівництва акумульовано 23,5% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 20,4%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,5%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–липні 2019р. по області становив 103,2%.

На споживчому ринку області у січні–липні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,3%. Відчутно додали в ціні фрукти (на 38%). На 17,3–1,6% підвищилися ціни на цукор, хліб, м’ясо птиці, інші продукти переробки зернових, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, масло, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, сметану, кондитерські вироби з цукру, овочі, шоколад, кондитерські вироби з борошна, яловичину, свинину, сири, кисломолочну продукцію. Водночас на 50,3–1,4% подешевшали яйця, сало, молоко, рис, олія соняшникова.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 7,3%, зокрема тютюнові вироби – на 12,3%, алкогольні напої – на 2,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 2% в основному за рахунок зменшення тарифу на природний газ на 17%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 12%, водопостачання – на 7,4%, скраплений газ – на 6,7%, каналізацію – на 5%, утримання та ремонт житла – на 3,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 6,1%, амбулаторних послуг – на 5,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,7%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,3% спричинено подорожчанням транспортних послуг на 12%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 1,5%, що обумовлено підвищенням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інших видів покриттів для підлоги на 4,2%, домашнього текстилю – на 2,7%. 

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,6%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 12%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,9%, що зумовлено збільшенням вартості послуг відпочинку та культури на 6,3%, туристичних послуг – на 3,9%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,4%, зокрема взуття – на 4,7%, одяг – на 4,2%.