Соціально-економічне становище міста Острог за 2014 рік

 

Промисловість

За 2014р. порівняно з 2013р. підприємствами міста збільшено випуск журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, швидкозшивачів, формулярів і бланків, виробів канцелярських інших, з паперу чи картону на 75%, газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень – на 15,5%. Разом з тим зменшено виробництво вод натуральних мінеральних газованих на 38,7%.

За січень–листопад 2014р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7717,5 тис.грн., що у розрахунку на одного жителя становить 490,5 грн. У структурі обсягу реалізації 60,9% припадає на виробництво харчових продуктів, напоїв, 17,9% – на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 16,7% – на забір, очищення та постачання води, 4,5% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність.

 

Будівельна діяльність

За 2014р. будівельними підприємствами міста виконано робіт у фактичних цінах на суму 1,1 млн.грн., що становить 0,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

 

Транспорт та послуги

Автопідприємства міста за 2014р. перевезли 188,2 тис. пасажирів та виконали пасажирську роботу в обсязі 9,4 млн.пас.км, що відповідно на 0,1% та 25,7% більше, ніж за 2013р. За 2014р. доставлено замовникам 17,2 тис.т вантажів та виконано 5,2 млн.ткм вантажообороту, що відповідно становить 69,9% та 42,3% обсягів 2013р.

За 2014р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг становив 7,7 млн.грн., що з урахуванням зміни цін склав 85,4% рівня 2014р. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на  2,3 млн.грн. (30,2%), що у порівнянних цінах становить 90,5% рівня 2013р.

За основним видом діяльності виконано 191,5 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 40,2 грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу становив 490,2 грн.

 

Внутрішня торгівля

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень–вересень 2014р. становив 46,9 млн.грн. і у порівнянних цінах склав 96,7% обсягу січня–вересня 2013р.

Товарооборот ресторанного господарства у січні–вересні 2014р. становив 396,8 тис.грн. і проти січня–вересня 2013р. склав 86%.

У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 336,6 грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг

У 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 359 сім’ям. Загальна сума призначених субсидій у  2014р. становила 108,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні 2014р. склав 369 грн.

Крім того, 43 сім’ям було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 40,2 тис.грн.

У січні–листопаді 2014р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6,5 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 6,7 млн.грн., рівень оплати наданих послуг становив 96,3%.

З початку 2014р. заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг збільшилася на 26,5% і на кінець листопада 2014р. становила 1,2 млн.грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність населення міста, за оцінкою, на 1 грудня 2014р. становила 15,7 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2014р. чисельність наявного населення зменшилася на 1 особу, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,1 особи.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного скорочення (на 36 осіб), водночас у місті спостерігався міграційний приріст (на 35 осіб).

Порівняно з січнем–листопадом 2013р. обсяг природного скорочення збільшився на 34 особи, або з 0,2 до 2,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення міста у січні–листопаді 2014р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–листопадом 2013р.

За січень–листопад 2014р. кількість народжених у місті була на 13 осіб меншою, ніж за січень–листопад 2013р., рівень народжуваності порівняно з січнем–листопадом 2013р. знизився з 9,5 немовляти на 1000 наявного населення до 8,6 немовляти.

Порівняно з січнем–листопадом 2013р. рівень смертності у січні–листопаді 2014р. зріс з 9,7 до 11,1 померлих на 1000 наявного населення.

У місті зафіксовано міграційний приріст населення. Число прибулих (572 особи) перевищило кількість вибулих (537 осіб) на 35 осіб.

 

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури за 2014р. в місті обліковано 111 кримінальних правопорушень (на рівні 2013р.).

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 20 (на 28,6% менше, ніж за 2013р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

За цей період виявлено 46 осіб, які вчинили злочини.