Соціально-економічне становище Демидівського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 14,3 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 189 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 5 осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 134 особи, померлих – 251 особу.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 285 осіб. У загальній кількості безробітних 82,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 52,3% – жінки, 26,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 7. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 41 особу.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2934 грн, що дорівнює 70,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 5599 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 10,9%.

Розмір заробітної плати по району у ІV кварталі 2018р. на 32,7%, або на 2722 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 13,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 921,6 грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 705 м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що становить 86,4% обсягу 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 0,2%.