Соціально-економічне становище Дубенського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 44,8 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 563 особи.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 50 осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 407 осіб, померлих – 749 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району (включаючи дані по м.Дубно), на кінець січня 2019р. становила 658 осіб. У загальній кількості безробітних 55% – особи, які проживають у сільській місцевості, 54,4% – жінки, 27,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 77. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 9 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2849 грн, що дорівнює 68,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 7657 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2,1 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 29,8%.

Розмір заробітної плати по району у ІV кварталі 2018р. на 8%, або на 665 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 499 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 496 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. становила 1034,9 тис.грн, у т.ч. 1031,6 тис.грн – у сільській місцевості. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. склав 2073,9 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 155,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,2% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 3,4 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

У січні 2019р. підприємствами (крім малих) району реалізовано на забій 17 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 18,5% менше порівняно з січнем 2018р., вироблено 220 т молока (на 34,5% більше).

На 1 лютого 2019р. у підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 2575 голів (на 11,8% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 1083 голови (на 10% менше); свиней – 663 голови (на 62,5% менше).

 

Будівництво

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 3,8 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що у 2,1 раза більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 1,2%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 23,4 млн.дол. США, імпорт – 5,8 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 3,9% і 15,7%. Позитивне сальдо становило 17,6 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Литви, Іспанії, Італії, Австрії, Російської Федерації, Словаччини.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Чехію, Німеччину, Польщу, США, Естонію.

У товарній структурі імпорту переважали продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, папір та картон.