Соціально-економічне становище Дубровицького району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 47,1 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 400 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 102 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 518 осіб, померлих – 718 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 533 особи. У загальній кількості безробітних 75,2% – особи, які проживають у сільській місцевості, 62,1% – жінки, 35,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 35. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 15 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2295 грн, що дорівнює 55% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у ІV кварталі 2018р. становила 6641 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 24,4%.

Розмір заробітної плати по району у ІV кварталі 2018р. на 20,2%, або на 1680 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 36 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 17 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. становила 48,5 тис.грн, у т.ч. 19,9 тис.грн – у сільській місцевості. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. склав 1347,2 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 111,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,6% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 2,3 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

У січні 2019р. підприємствами (крім малих) району вироблено 274 т молока, що на 7,4% менше порівняно з січнем 2018р.

На 1 лютого 2019р. у підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 2871 голову (на 16,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 1060 голів (на 4,2% менше).

 

Будівництво

У січні 2019р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 205 тис.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 8,4 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 9,4% більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 2,6%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 2202,9 тис.дол. США, імпорт – 422,4 тис.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 14,6% і 7,2%. Позитивне сальдо становило 1780,5 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Угорщини, Польщі, Румунії, Німеччини, Азербайджану, Італії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на США, Польщу, Білорусь, Китай, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.