Соціально-економічне становище Млинівського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними, чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 37,1 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 336 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 14 осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 346 осіб, померлих – 567 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 277 осіб. У загальній кількості безробітних 65,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 47,3% – жінки, 26% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 26. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 11 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 3136 грн, що дорівнює 75,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 6329 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,7 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з ІV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 27,2%.

Розмір заробітної плати по району у ІV кварталі 2018р. на 23,9%, або на 1992 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 606 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 504 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. становила 847,8 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 691,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. склав 1399 грн.

Крім того, 2 домогосподарствам сільської місцевості було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 1,6 тис.грн. Середній розмір призначеної у січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 800 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 437,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 6,3% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 11,6 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 3,9 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що становить 97,9% обсягу 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 1,2%.

 

Сільське господарство

У січні 2019р. підприємствами (крім малих) району реалізовано на забій 488 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що в 1,9 раза більше порівняно з січнем 2018р., вироблено 1,5 тис.т молока (на 21,3% менше).

На 1 лютого 2019р. у підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 7262 голови (на 1,7% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 2880 голів (на 14,5% менше); свиней – 13,2 тис. голів (на 15,1% менше).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 1,3 млн.дол. США, імпорт – 3,4 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт зменшилися відповідно на 50,1% і 39,7%. Негативне сальдо становило 2,1 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Тунісу, Італії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, зернові культури.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Австрію, США, Угорщину, Польщу, Італію, Францію.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного.