Соціально-економічне становище міста Рівне

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в місті, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 246,5 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 39 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 95 осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 2418 осіб, померлих – 2257 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості міста, на кінець січня 2019р. становила 2284 особи. У загальній кількості безробітних 63,7% – жінки, 38,4% – молодь у віці до 35 років, 11,3% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 834. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2440 грн, що дорівнює 58,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 7897 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2,1 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 18,4%.

Розмір заробітної плати по місту у ІV кварталі 2018р. на 5,1%, або на 425 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2019р. зменшилася на 27,5%, або на 6783,5 тис.грн, і на 1 лютого 2019р. становила 17863,2 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Основна частка (97,6%, або 17433,3 тис.грн) – це борги економічно активних підприємств, решту (2,4%, або 429,9 тис.грн) заборгували підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,2 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. становила 1,7 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. склав 759,9 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1974,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 28,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 8,1 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Промисловість

У січні 2019р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року підприємствами міста збільшено випуск виробів інших з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) у 3,3 раза, сухарів, сушок, грінок та виробів подібних підсмажених – на 26,3%. Водночас на 4,5% зменшилося виробництво хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, на 11,1% – виробів здобних, на 15% – меблів дерев’яних для офісів, на 29,2% – етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих, самосклеювальних, відповідно на 36,4% і 37,5% – предметів одягу інших і комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних.

 

Будівництво

У січні 2019р. підприємствами міста вироблено будівельної продукції на суму 40,9 млн.грн, що становить 57,3% загальнообласного обсягу.

У 2018р. в місті прийнято в експлуатацію 87,1 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що становить 62,7% обсягу 2017р.

Частка міста в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 27,3%.

 

Транспорт

У січні 2019р. автотранспортними підприємствами міста доставлено замовникам 64,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 58 млн.ткм, а це відповідно на 37,6% та 29,7% більше, ніж у січні попереднього року.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 4999,2 тис. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 29,7 млн.пас.км, а це відповідно на 0,6% і 8,2% перевищило рівень січня 2018р.

Міським електротранспортом скористалися 3,1 млн. пасажирів, або на 1,3% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 81,1 млн.дол. США, імпорт – 131,8 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт зменшилися відповідно на 7,4% і 26,2%. Негативне сальдо становило 50,7 млн.дол.

Основу товарної структури експорту міста складали продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Німеччини, Польщі, Італії, Російської Федерації, Франції, Чехії, Угорщини, Нідерландів.

Основу товарної структури імпорту міста складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Найбільші імпортні надходження товарів здійснювалися з Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Білорусі.

У 2018р. експорт послуг становив 20,8 млн.дол. США, імпорт – 11,7 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 13,7%, імпорт скоротився на 6,4%. Позитивне сальдо становило 9,1 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги.

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Німеччина, Італія, Польща, Велика Британія.

Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Вагомими партнерами в імпорті послуг були Італія, Угорщина, Німеччина, Польща, Словенія.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку міста прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив 70,9 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 291,7 дол.