Соціально-економічне становище Рівненського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 92,8 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення зросла на 523 особи.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 12 осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 1116 осіб, померлих – 1243 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 707 осіб. У загальній кількості безробітних 63,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 62,1% – жінки, 33% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 89. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 8 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2379 грн, що дорівнює 57% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 7464 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2 рази вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 13,8%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2018р. на 10,3%, або на 857 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,7 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,5 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. склала 2,4 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 1386 грн.

Крім того, 58 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 193,3 тис.грн, з них у сільській місцевості – 43 домогосподарствам на суму 147,8 тис.грн. Середній розмір призначеної у січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3332,8 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1082,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 15,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 11,8 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

У січні 2019р. підприємствами (крім малих) району реалізовано на забій 244 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 27,3% менше порівняно з січнем 2018р., вироблено 425 т молока (на 0,4% більше).

На 1 лютого 2019р. у підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 2360 голів (на 5,3% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 1038 голів (на 2% більше); свиней – 10,3 тис. голів (на 2,9% менше).

 

Будівництво

У січні 2019р. підприємствами району вироблено будівельної продукції на суму 12,1 млн.грн, що становить 17% загальнообласного обсягу.

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 55,9 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 8% більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 17,5%.

 

Транспорт

У січні 2019р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 13,5 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10 млн.ткм, а це відповідно в 1,8 раза і на 30,7% перевищило рівень січня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 139,3 млн.дол. США, імпорт – 64,6 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 15%, імпорт зменшився на 5%. Позитивне сальдо становило 74,7 млн.дол.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландів, Італії, Австрії, Угорщини, Білорусі, Великої Британії, Литви.

Основу товарної структури експорту складали меблі, деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

Найсуттєвіші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Китаю, Фінляндії, Російської Федерації, Італії, Туреччини, Болгарії, Великої Британії, США.

Основу товарної структури імпорту району складали пластмаси, полімерні матеріали, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та текстильні вироби.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив 38,6 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 421,1 дол.