Соціально-економічне становище Рокитнівського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 57,9 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення зросла на 349 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного приросту збільшився на 4 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 1050 осіб, померлих – 575 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 739 осіб. У загальній кількості безробітних 86,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51% – жінки, 47,2% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 39. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 19 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2025 грн, що дорівнює 48,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 7400 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2 рази вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 41,4%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2018р. на 11,1%, або на 922 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 1 домогосподарству.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. становила 6 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. склав 2000 грн.

Крім того, 1 домогосподарству сільської місцевості було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 3,8 тис.грн. Середній розмір призначеної у січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3800 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 115,0 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 2 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 11,4 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що в 1,5 раза більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 3,6%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 16,1 млн.дол. США, імпорт – 3,2 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 22% і 42,3%. Позитивне сальдо становило 12,9 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини.

Основу товарної структури експорту складали скло та вироби із скла, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Білорусь, Хорватію, Угорщину, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив 962,7 тис.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 16,6 дол.