Соціально-економічне становище Сарненського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 104,3 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 81 особу.

Порівняно із 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 74 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 1527 осіб, померлих – 1122 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 851 особу. У загальній кількості безробітних 70,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 56,8% – жінки, 37,4% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 100. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 9 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2670 грн, що дорівнює 64% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 7468 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2 рази вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 23,9%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2018р. на 10,3%, або на 853 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 286 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 107 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. склала 444,2 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 216,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 1553,1 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 253,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 2,4 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

У січні 2019р. підприємствами (крім малих) району реалізовано на забій 5 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 90% менше порівняно з січнем 2018р., вироблено 324 т молока (на 15,5% більше).

На 1 лютого 2019р. у підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 2822 голови (на 2,8% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 1153 голови (на 9,1% більше).

 

Будівництво

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 29,3 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що становить 87,8% обсягу 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 9,2%.

 

Транспорт

У січні 2019р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 455,1 тис.ткм, а це відповідно у 3,4 раза і 16,9 раза перевищило рівень січня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 22,5 млн.дол. США, імпорт – 5,7 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 15,1% та в 1,7 раза. Позитивне сальдо становило 16,8 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації, Румунії, Білорусі, Польщі, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Китай, Польщу, Білорусь, Німеччину, Литву, Естонію, Велику Британію, Російську Федерацію, Казахстан, Словенію.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив 11 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 104 дол.