Соціально-економічне становище Володимирецького району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 65,4 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення зросла на 164 особи.

Порівняно із 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 75 осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 1055 осіб, померлих – 759 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 477 осіб. У загальній кількості безробітних 73,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 59,7% – жінки, 31,9% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 22. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію також складало 22 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 1896 грн, що дорівнює 45,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 6519 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Порівняно з ІV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 24,3%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2018р. на 21,7%, або на 1802 грн, не досягав середньообласного рівня (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 13 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 7 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. склала 5,8 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 0,9 тисрн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 446,2 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 217,9 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,2% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 3,3 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 28,3 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 1,4% більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 8,9%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 1454,8 тис.дол. США, імпорт – 261,2 тис.дол. Порівняно з 2017р. експорт скоротився на 26,7%, імпорт збільшився у 2,1 раза. Позитивне сальдо становило 1193,6 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Німеччини, Китаю, Румунії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, мінеральні продукти.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Нідерланди.

Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.