Соціально-економічне становище Демидівського району

у січні–квітні 2019 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 14,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення скоротилась на 55 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 8 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 29 осіб, померлих – 76 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2019р. становила 268 осіб. У загальній кількості безробітних 81,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 52,2% – жінки, 25,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2019р. становила 9. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 30 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2019р. становив 2619 грн, що дорівнює 62,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2019р. становила 6186 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з I кварталом 2018р. рівень заробітної плати збільшився на 29,7%.

Розмір заробітної плати по району у І кварталі 2019р. на 25,6%, або на 2125 грн, не досягав середньообласного рівня (8311 грн).

 

Соціальний захист

У січні–квітні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 67 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 56 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. становила 136,9 тис.грн, у т.ч. 111,4 тис.грн – у сільській місцевості. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019р. склав 780 грн.

Крім того, 138 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 370,3 тис.грн, з них у сільській місцевості – 135 домогосподарствам на суму 362,7 тис.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3074,2 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2019р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 859 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,1% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 60,2 грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У січніквітні 2019р. підприємствами району вироблено будівельної продукції на суму 2,1 млн.грн, що становить 0,5% загальнообласного обсягу.