Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–червень 2017 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1864676

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1855223

99,5

житлові будівлі

573067

30,7

нежитлові будівлі

215867

11,6

інженерні споруди

111910

6,0

машини, обладнання та інвентар

639458

34,3

транспортні засоби

266524

14,3

земля

3311

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

9987

0,5

інші матеріальні активи

35099

1,9

інвестиції у нематеріальні активи

9453

0,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

4713

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1818

0,1