Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–червень 2016 року

 

 

Освоєно (використано)  капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

 

 

 

Усього

1864676

100,0

за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

11715

0,6

коштів місцевих бюджетів

99993

5,4

власних коштів підприємств та організацій

1007898

54,1

кредитів банків та інших позик

88203

4,7

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво житла

421761

22,6

інших джерел фінансування

1

1

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.