Архів:

2018

2019

 

Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у грудні 2018 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на грудень осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до

3723,00

грн

від 3723,01до

4000,00

грн

від 4000,01до

5000,00

грн

від 5000,01до

5500,00

грн

від 5500,01до

6000,00

грн

від 6000,01до

7000,00

грн

від 7000,01 до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

168695

8,1

12,2

11,6

6,3

6,2

8,9

7,9

11,6

14,3

5,8

7,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8625

3,8

25,8

9,1

4,2

6,0

6,1

6,4

9,3

14,7

8,8

5,8

Промисловість

42108

5,8

10,0

9,8

4,5

5,2

7,4

6,6

11,7

14,5

6,0

18,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2059

7,7

7,9

10,7

5,1

4,0

10,1

8,3

12,2

20,3

7,7

6,0

Переробна промисловість

25327

8,6

14,5

12,6

4,8

6,0

8,0

7,3

13,6

15,8

5,1

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12518

0,1

1,2

2,4

1,9

2,8

5,2

4,7

7,5

12,2

8,5

53,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2204

3,4

9,3

20,2

14,6

12,0

11,0

7,2

11,9

8,4

1,3

0,7

Будівництво

2695

11,3

20,9

21,1

6,7

8,9

4,5

7,1

7,7

7,1

3,0

1,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11659

16,5

30,4

15,6

4,5

4,2

6,1

6,0

6,4

6,5

2,1

1,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11625

4,2

21,0

9,4

3,3

3,5

6,4

6,7

13,3

21,2

6,7

4,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

709

33,0

28,3

18,8

3,7

1,3

3,7

2,7

2,0

3,7

2,0

0,8

Інформація та телекомунікації

1002

3,9

16,8

21,9

9,8

8,5

10,7

7,3

8,2

8,7

2,2

2,0

Фінансова та страхова діяльність

1663

2,3

3,4

2,9

1,4

1,5

2,5

3,7

9,0

30,1

25,7

17,5

Операції з нерухомим майном

985

12,1

17,6

8,4

5,5

2,7

13,6

9,0

13,4

8,6

3,9

5,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

1452

4,9

10,0

11,4

4,3

4,6

11,5

9,7

11,8

21,6

5,3

4,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

846

3,7

8,0

7,8

5,0

4,1

9,0

12,1

17,5

25,9

3,0

3,9

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8847

7,0

4,9

4,3

2,6

2,7

5,7

7,2

12,7

22,2

14,9

15,8

Освіта

45062

8,1

7,5

12,2

8,8

7,8

10,3

9,5

13,4

15,0

5,7

1,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

26524

10,1

9,2

15,1

9,4

8,4

13,3

9,2

11,0

9,9

3,0

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4529

14,4

10,9

12,7

6,4

7,8

9,9

9,7

13,2

11,3

3,2

0,5

Надання інших видів послуг

364

14,0

27,3

3,5

9,9

7,1

11,0

8,4

8,4

8,8

1,6

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.