Архів:

2018

2019

 

Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у березні 2019 року

 


 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на березень осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01до

4500,00

грн

від 4500,01до

5000,00

грн

від 5000,01до

6000,00

грн

від 6000,01до

7000,00

грн

від 7000,01до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

167071

10,1

15,7

10,7

10,0

8,4

8,0

10,3

8,7

7,5

4,1

6,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9410

4,4

25,6

6,1

5,4

6,6

7,1

10,8

8,4

11,0

9,5

5,1

Промисловість

42590

3,8

10,7

6,6

6,9

7,1

7,9

10,4

10,8

10,3

6,2

19,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2096

5,2

9,2

7,5

7,1

8,2

8,0

12,1

8,4

16,6

10,8

6,9

Переробна промисловість

25425

5,2

16,6

8,8

8,6

6,8

8,3

10,8

13,2

11,8

6,5

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12797

0,4

0,6

1,2

3,1

5,7

5,5

8,3

6,7

6,9

5,3

56,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2272

5,0

3,5

10,9

8,8

18,3

16,3

16,5

9,6

6,6

3,4

1,1

Будівництво

3368

9,0

24,8

17,7

20,0

6,1

7,0

4,4

1,7

1,9

2,7

4,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11583

17,3

25,6

17,0

10,8

6,1

5,6

7,1

4,4

3,6

1,1

1,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12479

11,3

18,1

5,9

7,6

5,9

6,7

13,7

12,1

10,7

5,1

2,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

657

36,2

30,3

12,8

5,5

3,0

5,2

1,8

1,4

1,8

0,5

1,5

Інформація та телекомунікації

1009

4,2

15,6

15,5

17,7

13,1

7,2

7,9

7,4

5,5

2,2

3,7

Фінансова та страхова діяльність

1664

3,5

6,1

3,3

6,1

6,6

9,5

18,6

15,7

13,2

9,9

7,5

Операції з нерухомим майном

1041

13,8

11,8

12,6

17,8

10,7

15,2

7,4

3,8

4,7

1,6

0,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

1616

13,2

14,0

12,3

12,4

9,8

6,8

12,1

6,3

6,9

3,2

3,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1141

5,1

21,1

17,1

5,3

4,5

9,6

10,0

11,4

7,4

2,4

6,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8240

9,1

6,7

4,0

6,8

7,2

7,5

15,0

16,5

12,4

7,0

7,8

Освіта

42144

10,0

15,0

12,6

11,0

10,3

9,7

12,3

9,0

6,7

2,7

0,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25683

17,6

17,6

16,2

15,0

11,0

7,2

6,0

3,9

3,0

1,8

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4197

18,8

17,0

12,8

14,2

9,6

8,3

9,2

5,2

3,8

0,8

0,3

Надання інших видів послуг

249

20,5

20,9

10,8

7,6

6,9

8,5

6,0

5,6

6,4

4,0

2,8

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.