Основні показники соціально-економічного розвитку області

у січні–липні 2017 року

 

 

Фактично

за

січень–липень

2017р.

Темпи зростання (зниження), %

липень 2017р. до

січень–липень

2017р.

до

січня–липня

2016р.

довідково:

січень–липень

2016р.

до

січня–липня

2015р.

червня

2017р.

липня

2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, (за даними Державної служби зайнятості), тис. осіб

14,3

97,6

98,9

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

56531

110,42

139,83

140,24

122,55

реальна, %

х

108,72

121,03

122,44

103,65

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього,  млн.грн

61,16

103,37

658,28

х

95,89

Індекс споживчих цін

х

100,3

115,4

108,410

105,511

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

16197,81

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

89,9

118,0

108,5

99,0

Індекс сільськогосподарської

продукції

х

х

х

102,9

100,9

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

615375

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

119,1

83,6

Капітальні інвестиції, млн.грн

1864,71

х

х

115,54

124,55

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

242,81

х

х

176,14

125,65

Експорт товарів, млн.дол. США

179,21

х

х

128,24

64,75

Імпорт товарів, млн.дол. США

139,81

х

х

125,24

125,65

Сальдо (+, –)

39,41

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

16,51

х

х

143,34

104,45

Імпорт послуг, млн.дол. США

8,31

х

х

121,04

97,75

Сальдо (+, –)

8,21

x

х

x

х

Вантажооборот, млн.ткм

6334,6

102,3

105,2

112,6

104,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

1613,2

135,5

160,2

129,6

100,6

Оборот роздрібної торгівлі12, млн.грн

7996,9

108,6

100,9

102,2

х

______________

1 Дані за січень–червень 2017р.

2 Червень 2017р. у % до травня 2017р.

3 Червень 2017р. у % до червня 2016р.

4 Січень–червень 2017р. у % до січня–червня 2016р.

5 Січень–червень 2016р. у % до січня–червня 2015р.

6 Станом на 1 липня 2017р.

7 1 липня 2017р. у % до 1 червня 2017р.

8 1 липня 2017р. у % до 1 липня 2016р.

9 1 липня 2016р. у % до 1 липня 2015р.

10 Липень 2017р. у % до грудня 2016р.

11 Липень 2016р. у % до грудня 2015р.

12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.