Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1

(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2931156,0

5934136,3

8993779,9

11522793,6

14331128,4

17136726,0

19829365,2

22818800,7

26038979,5

29720795,4

33600821,8

37645649,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16897234

3389830,5

5143071,1

6775946,5

8640040,8

10533637,2

12506787,7

14594872,5

16639036,2

18887699,4

21106175,0

23278769,6

61,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

78925,3

161108,5

261409,4

352843,8

457590,0

542635,0

622846,3

736690,6

842226,6

947553,6

1045906,5

1122635,9

3,0

Переробна промисловість

С

1610798,1

3228722,0

4881661,7

6423102,7

8182450,8

9991002,2

11883941,4

13858181,9

15796809,6

17940145,8

20060268,5

22156133,7

58,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

517810,3

957494,6

1445076,4

1876132,0

2329633,9

2757616,1

3216898,7

3722254,7

4231545,3

4873810,2

5543781,1

6290159,0

16,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

65558,0

136321,3

223254,9

309471,4

414315,6

517037,8

619393,8

739770,7

862713,4

980256,7

1088014,6

1185114,2

3,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

281207,5

632903,6

1020026,7

1344249,2

1697032,8

2039889,1

2421099,8

2812496,4

3180846,9

3586397,3

4005147,1

4385482,7

11,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

165151,1

293837,8

351839,8

401949,5

473379,8

623604,6

782791,5

951956,9

1092584,6

1200660,5

1340338,5

1521209,1

4,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

294759,6

666268,9

1032482,1

1429241,3

1957210,7

2470165,3

3016333,5

3526735,3

4038671,3

4623086,7

5115555,3

5508661,6

14,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

21249,7

55233,3

87053,0

141954,6

200796,7

259051,6

325004,1

396380,9

460505,5

531407,9

591125,4

643741,0

1,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

111493,3

217629,8

301168,8

377078,6

450103,4

528936,1

582782,0

669420,7

752133,6

831793,3

920556,6

1049534,4

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1214009,1

2489084,4

3765673,9

4628023,1

5537649,3

6420302,6

7108263,0

7978429,4

9124085,7

10528737,1

12158302,7

13993798,1

37,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

27423,5

55221,4

85034,9

118824,0

153438,3

182786,2

214314,5

245498,8

275857,6

304358,9

336344,1

373082,2

1,0

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.