Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

2019р.

до

грудня

2018р.

Січень

2019р.

до

січня

2018р.

Промисловість

B+C+D

87,1

122,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

85,1

95,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

76,5

68,9

Переробна промисловість  

С

85,7

98,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

89,8

94,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

97,2

70,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

80,7

106,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

88,2

85,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

87,4

101,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

119,2

84,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

82,1

87,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,6

156,2

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.