Структура зовнішньої торгівлі послугами Рівненської області

за 2011 рік

(уточнені дані)

 

 

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

2010р.

у % до загального обсягу

тис. дол.

США

у % до

2010р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

95733,3

149,0

100,0

19710,0

87,2

100,0

Послуги, пов'язані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством

-

-

-

-

-

-

Послуги, пов'язані з рибним господарством

-

-

-

-

-

-

Послуги у добувній промисловості

-

-

-

-

-

-

Послуги в обробній промисловості

39298,9

134,7

41,0

3395,8

161,7

17,2

Послуги у виробництві електроенергії, газу та води

-

-

-

-

-

-

Послуги, пов'язані з будівництвом

1

1

1

1

1

1

Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

1

1

1

71,4

304,9

0,4

Послуги готелів і ресторанів

444,4

91,3

0,5

2873,1

119,7

14,6

Послуги транспорту та зв’язку

53757,4

165,0

56,2

4512,5

152,2

22,9

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

-

-

-

2402,0

102,1

12,2

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

1684,1

113,9

1,8

5251,9

45,6

26,6

Послуги, пов'язані з державним управлінням

-

-

-

1

1

1

Послуги у сфері освіти

1

1

1

1

1

1

Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою

1

1

1

-

-

-

Колективні, громадські та особисті послуги

-

-

-

-

-

-

Послуги домашньої прислуги

-

-

-

-

-

-

Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю

-

-

-

-

-

-

________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.