Сектор управління персоналом

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби у Головному управлінні статистики; узагальнює практику роботи з персоналом, вносить керівнику пропозиції щодо її вдосконалення; веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з питань управління персоналом, складає звіти про роботу з персоналом в Головному управлінні статистики, систематично аналізує склад персоналу за фахом, освітою, віком, стан роботи з персоналом в системі органів державної статистики, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців.