Сектор управління персоналом та документального забезпечення

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби у Головному управлінні статистики; узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику пропозиції щодо її вдосконалення; веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, складає звіти про роботу з кадрами по Головному управлінню статистики, систематично аналізує склад кадрів за фахом, освітою, віком, стан роботи з кадрами в системі органів державної статистики, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців. Забезпечує встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами; забезпечує ведення діловодства у Головному управлінні статистики; забезпечує роботу архівної служби.