Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері планування, координації та моніторингу статистичної діяльності в регіоні; забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень у регіоні; координує статистичну діяльність структурних та відокремлених підрозділів; формує Комплексну програму державних статистичних спостережень; здійснює моніторинг її виконання; здійснює моніторинг результатів роботи структурних та відокремлених підрозділів; забезпечує підготовку звіту про діяльність Головного управління статистики.