Управління аналізу даних економічної статистики

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики в регіоні; здійснює узагальнення та аналіз статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні; здійснює підготовку статистичних публікацій та інших інформаційно-аналітичних продуктів до поширення; забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону відповідно до своєї компетенції; надає послуги та здійснює підготовку статистичної інформації користувачам на платній основі; готує та надає місцевим державним органам, органам місцевого самоврядування та іншим користувачам статистичну інформацію в обсягах, за формами й у строки, визначені планом державних статистичних спостережень на замовлення.