Управління інформаційних технологій

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики щодо забезпечення єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; формує інформаційну базу для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; забезпечує функціонування інформаційної системи Головного управління статистики та її взаємодію з інформаційними системами місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією; забезпечує функціонування системи електронної звітності на територіальному рівні.