Управління обробки даних економічної статистики

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики промисловості, науки, інновацій, енергетики, будівництва та інвестицій, сільського господарства та екології, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, структурної статистики, статистики фінансів підприємств, статистики транспорту, зв’язку та послуг в регіоні; здійснює обробку даних державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності: промисловість, будівництво, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, наука, інновації, енергетика, сільське господарство, навколишнє середовище, роздрібна та оптова торгівля; транспорт та нефінансові послуги; туризм, структурна статистика, статистика фінансів підприємств, торгівля зовнішньоекономічної діяльності; бере участь у формуванні сукупностей респондентів державних статистичних спостережень та актуалізації переліку місцевих одиниць; забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону відповідно до своєї компетенції.