Управління збирання, введення і контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики в регіоні; забезпечує збирання та введення даних статистичних спостережень, взаємодію з респондентами, забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень;  бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів; забезпечує організацію роботи з респондентами щодо їх участі у державних статистичних спостереженнях, надає методологічні консультації щодо порядку подання державних статистичних спостережень; забезпечує своєчасність та повноту збору статистичної та фінансової звітності від респондентів; організовує та забезпечує збирання статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного вікна.