Відділ реєстрації цін

 

Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики в галузі статистики цін на регіональному рівні, а саме: реєстрація, збирання, опрацювання, узагальнення статистичної інформації про зміну споживчих та роздрібних цін на товари та послуги, ціни виробників промислової продукції, ціни матеріальних ресурсів у будівництві; ціни на ринку житла, оприлюднення інформації про індекси споживчих цін (індекси інфляції); надання місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації в галузі статистики цін; участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань статистики цін на базі наукових розробок та міжнародних стандартів.