Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 

Основні функції: здійснює реалізацію державної політики з питань фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності у Головному управлінні статистики; готує бюджетну пропозицію на наступний бюджетний рік; складає кошториси доходів і видатків по загальному та спеціальному фондах Головного управління статистики; здійснює аналіз цільового використання фінансових ресурсів Головного управління статистики за статтями витрат; веде документацію та звітність щодо закупівель товарів, робіт та послуг на договірній основі, здійснює бухгалтерський облік банківських та касових операцій, облік нематеріальних активів та запасів, облік розрахунків, облік заробітної плати; здійснює розрахунки з орендарями по сплаті орендної плати та комунальних послуг; здійснює інвентаризацію матеріальних цінностей у визначені законодавством терміни.