Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення

 

Основні функції: організовує та координує проведення трьох базових вибіркових обстежень населення (домогосподарств): обстеження умов життя домогосподарств, обстеження економічної активності населення, обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств; забезпечує збір статистичних даних за вибірковим обстеженням умов життя домогосподарств; здійснює їх опрацювання, формування та передачу інформації для подальшої обробки, забезпечує проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики.